Palopuron agroekologinen symbioosi

Palopuron agroekologinen symbioosi 

Read about concept Agroecological Symbiosis

Tutustu symbioosiin alla olevasta videosta!

Tutustu Palopuron agroekologinen symbiooosi -hankkeen loppuraporttiin tästä

Hanke (2015-2017)

Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkessa kehitettiin ravinne- ja energiaomavaraista toimintamallia syyskuusta 2015 helmikuuhun 2017 toimineessa ympäristöministeriön rahoittamassa RAKI-hankkeessa.

Hyvinkään Palopurolle on syntynyt usean luomutilan ja muun toimijan yhteistyöverkosto Knehtilän tilan ympärille. Tavoitteena on synnyttää energia- ja ravinneomavarainen tuotantomalli, joka on valtakunnallisesti monistettavissa. Tehokas ravinteiden kierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista Itämereen.

Palopuron_akroekologinen_symbioosi-FI

Suunnittelman mukaan pelloilla kasvava vilja tullaan jatkossa jauhamaan tilan myllyssä jauhoksi, joka jalostetaan leiväksi asti tilalle siirtyvässä Samsaran luomuleipomossa. Viljan kuivaukseen ja leipomiseen käytetään paikallista biokaasua, jota saadaan viljelykierrossa viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassasta yhdessä hevosen- ja kananlannan kanssa. Ylimäääräinen kaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi autoille ja maatilan työkoneille. Biokaasutuksen mädätysjäännös hyödynnetään maanparannusaineena ja lannoitteena alueen tilojen pelloilla.

 

Hanketoimijat

Knehtilän luomutila

Tila toimii Palopuron symbioosin keskuksena. Knehtilän tilalalla viljellään 340 hehtaarin alalla viljoja, hernettä, härkäpapua, tattaria ja viherlannoitusnurmia. Vanhaan navettaan on kunnostettu kokous- ja juhlatila sekä monipuolinen maatilamyymälä. Tilalla järjestetään perinteisiä ja suosittuja lähiruokamarkkinoita. Lisätietoja: www.knehtilantila.fi

Samsara leipomo

Perinteinen jo vuodesta 1977 toiminut leipomo valmistaa luomuleipää. Leivät ovat vähäsuolaisia, lisäaineettomia ja pääasiassa käsityönä valmistettuja.  Tulevaisuudessa leipomon on sunniteltu olevan osa Palopuron kokonaisuutta, jolloin koko tuotanto viljelystä myllyyn ja leipään asti tapahtuisi Palopurolla. Lisätietoja: www.samsara.fi

Mäntymäen luomutila

Vanhan sukutilan säilyttämiseksi elinvoimaisena tuleville sukupolville tilalle on tulossa luomukanala. Luomukananmunat pakataan käsin omassa maatilapakkaamossa ja myydään suoraan tilalta vuoden 2016 alusta lähtien. Kanojen rehuvilja saadaan kokonaan omilta luomupelloilta ja kananlanta hyödynnetään luontaisen kierron mukaisesti samoilla pelloilla maanparannusaineena sekä tulevan biokaasulaitoksen raaka-aineena. Tila tekee läheistä yhteistyötä Knehtilän luomutilan kanssa. Lisätietoja: www.mantymaen.fi

Lehtokummun tila

Monipuolinen luomuvihannestila Knehtilän tilan naapurissa. Tuotteet myydään pääasiassa kuluttajille suoraan tilalta ja ruokapiiren sekä eri tapahtumien kautta. Tilalla on myös mehiläisten tarhausta. Lisätietoja: www.facebook.com/lehtokummuntila

Helsingin yliopiston maataloustieteen laitos

Toimii hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana. Maataloustieteiden laitoksella yksi opintosuunta on agroekologia, jossa keskitytään kestävään kehitykseen, luonnonvarojen hallintaan ja biodiversiteetin hoidon ekologiseen hallintaan. Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Luonnonvarakeskus (Luke) on biotalouteen keskittyvä tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Se tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluja asiakkailleen, avaa mahdollisuuksia uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle sekä tukee yhteiskunnan päätöksentekoa. Luonnonvarakeskuksessa tehdään biokaasututkimusta mm. Sotkamossa, Maaningalla ja Jokioisilla. lisätietoja www.luke.fi