Materiaalit

Tieteelliset julkaisut löytyvät täältä.

Raportit

Seppänen, A. Koppelmäki, K. Kujala, S. Virkkunen, E. Winquist, E. & Helenius, J.  2020. Agroekologisten symbioosien verkostot. Loppuraportti RAKI II-ohjelman (Ympäristöministeriö) hankkeesta. 25 sivua.

Piirala, J. Taavitsainen, T & Arffman, M.  2019. AES-verkotot Hajautetun biokaasun tuotannon verkoston suunnittelu. Envitecpolis

Blogikirjoitukset

Kohti agroekologisempaa:
– 1.Kestävään ruokajärjestelmään siirtyminen vaatii rakenteiden ja ajatusmallien muutosta https://www.luke.fi/blogi/kestavaan-ruokajarjestelmaan-siirtyminen-vaatii-rakenteiden-ja-ajatusmallien-muutosta/

– 2 Kestävän ruoantuotannon mallin monistaminen on mahdollista muttei haasteetonta. https://www.luke.fi/blogi/kestavan-ruoantuotannon-mallin-monistaminen-on-mahdollista-muttei-haasteetonta/

-3 Eri toimijoiden yhteistyö on avainasemassa ruokajärjestelmän haasteiden ratkaisemisessa https://www.luke.fi/blogi/eri-toimijoiden-yhteistyo-on-avainasemassa-ruokajarjestelman-haasteiden-ratkaisemisessa/ 

AES-Verkostot hankkeen tietoiskut

Tietoisku1. Kokemuksia hajautetun
biokaasuntuotannon verkoston suunnittelusta

Tietoisku 2.Julkiset hankinnat edistävät
paikallista ravinteiden kierrätystä

Tietoisku 3. Ympäristö hyötyy biokaasuntuotannosta

Tietoisku 4. AES-verkosto parantaisi aluetaloutta

Tietoisku 5.Energiaa ja tehostettua ravinteiden kierrätystä maatila-mittakaavan kuivamädätyksestä

Hankevideot

Haastattelussa Knehtilän tilan isäntä Markus Eerola

Hankkeen tuloswebinaari nauhoitteet:

Ari-Matti Seppänen, Luke, Hankekoordinaattori – AES-verkostot hankekokonaisuus

Toni Taavitsainen, Envitecpolis – Biokaasuverkoston kartoitustyö

Kari Koppelmäki, HY, Tohtorikoulutettava – Biokaasutuotannon vaikutukset ruoantuotantoton ja ympäristöön

Kari Koppelmäki, HY, Tohtorikoulutettava – Julkiset ruokahankinnat paikallisen tuotannon edistäjänä

Susanna Kujala, HY – AES-verkostomallin aluetaloudelliset vaikutukset

Elina Virkkunen & Erika Winquist, Luke – Palopuron biokaasulaitoksen seuranta ja tulokset

Juha Helenius,HY- Agroekologisten symbioosien tulevaisuus Suomessa

Julkaisut

Koppelmäki, K., Parviainen, T., Virkkunen, E., Winquist, E., Shculte, R.P.O. & Helenius. J. 2019. Ecological intensification by integrating biogas production into nutrient cycling: Modeling the case of Agroecological Symbiosis. Agricultural Systems 170. 39-48. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.12.007

Helenius, J., K. Koppelmäki & E. Virkkunen (toim.) 2017.  Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Ympäristöministeriön raportteja 18/2017. 66 s. (ISBN 978-952-11-4716-6) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4716-6

 Koppelmäki, K. et al (2016) ’Palopuro Agroecological Symbiosis’ A pilot case study on local sustainable food and farming (Finland). In: P. Rytkönen & U. Hård (eds.) Challenges for the New Rurality in a Changing World. 7th Int. Conf. Localized Agri-Food Systems, 8-10 May 2016 Stockholm, Sweden.

Virkkunen, E., Koppelmäki, K., Kivelä, J., Eerola, M. & Helenius, J. 2016. Agroekologinen symbioosi tuottaa lähiluomua ja bioenergiaa ravinteita kierrättäen. Schulman, N. & Helin, J. (toim). Maataloustieteen päivät 2016 [internet publication Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 33. www.smts.fi ISBN 978-951-9041-62

Seppänen, 2018. Towards local balance of crop and animal farming for recycling of nutrients and for localizing food

Lehtinen, 2019. Nurmibiomassojen korjuu biokaasutukseen: vaikutukset viljely-ympäristön lajimonimuotoisuuteen

Ayankojo, 2019. Localizing public food catering with agroekological symbiosis (AES)

Tiedotteet

Paikallisen ruoan- ja biokaasuntuotannon yhteistyö tehostaa ravinteiden kierrätystä -AES-Verkostot hanketiedoite 7.11.2017

 

Esityksiä

Palopuron biokaasulaitoksen kohderyhmä avajaiset 14.1.2019

Biokaasun tuotanto Palopuron agroekologisessa symbioosissa ja osana ruokajärjestelmää Kari Koppelmäki & Juha Helenius, Helsingin Yliopisto

Paikallisesta ruokajärjestelmästä ruokaa ja energiaa -aamiaistilaisuus 9.11.2017

Alkutuotantoa, ruoan jalostusta ja energiaa paikallisesti Juha Helenius, Agroekologian Professori, Helsingin Yliopisto

Bridging the think-do-gap on sustainable agriculture – Lighthouse 2050 project Arni Janssen , Farm Technology Group, Wageningen University

Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkeen tulosseminaari 10.2.2017

Tulosseminaarin ohjelma

Agroekologinen symbioosi. Mikä? Miksi? Juha Helenius, Agroekologian professori, Helsingin yliopisto

Knehtilän tila – muutakin kuin alkutuotantoa Markus Eerola, isäntä, Knehtilän tila

Hajautettu biokaasuntuotantomalli Kari Koppelmäki, hankekoordinaattori

Ruokajärjestelmän paikallistaminen maatalouden pelastajana? Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö

Kuivamädätyksen mahdollisudet maatiloilla Erkki Kalmari, Metener Oy

Energiayhtiön rooli muuttuvassa maailmassa Esa Muukka, Nivos Oy

Ravinneresurssi hanke Maritta Kymäläinen, HAMK

Ravinneneutraali kunta (RANKU) -hanke Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muita esityksiä

Video esityksestä Kaikki irti hevosenlannasta seminaarissa 14.1.2016

Maataloustieteen päivät 2016

Posteri
Tiivistelmä (s.268)

 

Video hankkeesta (tammikuulta 2016)

Palopuron symbioosista ranskaksi RFI:n radio-ohjelmassa

Artikkeli biotalous.fi sivustolla

Artikkeli Uusiouutiset lehdessä

Tiedote hankkeen alkamisesta