Materiaalit

Julkaisut

Koppelmäki, K., Parviainen, T., Virkkunen, E., Winquist, E., Shculte, R.P.O. & Helenius. J. 2019. Ecological intensification by integrating biogas production into nutrient cycling: Modeling the case of Agroecological Symbiosis. Agricultural Systems 170. 39-48. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.12.007

Helenius, J., K. Koppelmäki & E. Virkkunen (toim.) 2017.  Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Ympäristöministeriön raportteja 18/2017. 66 s. (ISBN 978-952-11-4716-6) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4716-6

 Koppelmäki, K. et al (2016) ’Palopuro Agroecological Symbiosis’ A pilot case study on local sustainable food and farming (Finland). In: P. Rytkönen & U. Hård (eds.) Challenges for the New Rurality in a Changing World. 7th Int. Conf. Localized Agri-Food Systems, 8-10 May 2016 Stockholm, Sweden.

Virkkunen, E., Koppelmäki, K., Kivelä, J., Eerola, M. & Helenius, J. 2016. Agroekologinen symbioosi tuottaa lähiluomua ja bioenergiaa ravinteita kierrättäen. Schulman, N. & Helin, J. (toim). Maataloustieteen päivät 2016 [internet publication Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 33. www.smts.fi ISBN 978-951-9041-62

Tiedotteet

Paikallisen ruoan- ja biokaasuntuotannon yhteistyö tehostaa ravinteiden kierrätystä -AES-Verkostot hanketiedoite 7.11.2017

 

Esityksiä

Palopuron biokaasulaitoksen kohderyhmä avajaiset 14.1.2019

Biokaasun tuotanto Palopuron agroekologisessa symbioosissa ja osana ruokajärjestelmää Kari Koppelmäki & Juha Helenius, Helsingin Yliopisto

Paikallisesta ruokajärjestelmästä ruokaa ja energiaa -aamiaistilaisuus 9.11.2017

Alkutuotantoa, ruoan jalostusta ja energiaa paikallisesti Juha Helenius, Agroekologian Professori, Helsingin Yliopisto

Bridging the think-do-gap on sustainable agriculture – Lighthouse 2050 project Arni Janssen , Farm Technology Group, Wageningen University

Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkeen tulosseminaari 10.2.2017

Tulosseminaarin ohjelma

Agroekologinen symbioosi. Mikä? Miksi? Juha Helenius, Agroekologian professori, Helsingin yliopisto

Knehtilän tila – muutakin kuin alkutuotantoa Markus Eerola, isäntä, Knehtilän tila

Hajautettu biokaasuntuotantomalli Kari Koppelmäki, hankekoordinaattori

Ruokajärjestelmän paikallistaminen maatalouden pelastajana? Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö

Kuivamädätyksen mahdollisudet maatiloilla Erkki Kalmari, Metener Oy

Energiayhtiön rooli muuttuvassa maailmassa Esa Muukka, Nivos Oy

Ravinneresurssi hanke Maritta Kymäläinen, HAMK

Ravinneneutraali kunta (RANKU) -hanke Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muita esityksiä

Video esityksestä Kaikki irti hevosenlannasta seminaarissa 14.1.2016

Maataloustieteen päivät 2016

Posteri
Tiivistelmä (s.268)

 

Video hankkeesta (tammikuulta 2016)

Palopuron symbioosista ranskaksi RFI:n radio-ohjelmassa

Artikkeli biotalous.fi sivustolla

Artikkeli Uusiouutiset lehdessä

Tiedote hankkeen alkamisesta