AI – Eettiset kysymykset

Tekoäly tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen polulla niin kouluissa kuin työelämässäkin. Mahdollisuuksien lisäksi on myös haasteita, kuten datan yksityisyyteen, omistajuuteen, saavutettavuuteen ja luotettavuuteen liittyen. Jotta tekoälysovelluksia voidaan käyttää turvallisesti ja tasa-arvoisesti sekä ennen kaikkea eettisesti kestävällä tavalla, tarvitaan lisää sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta, moniammatillista yhteistyötä ja keskustelua.

Tässä osaprojektissa pyritään selvittämään tekoälyn käyttöön liittyviä haasteita ja niiden ratkaisuja sekä tuen ja yhteistyön tarvetta. Tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista, tasa-arvoa ja eettisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä niin kouluissa kuin työelämässäkin. Tutkimusdataa kerätään kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien, kuten kyselyiden, sisällönanalyysien ja haastattelujen avulla. Esimerkiksi yritysten kohtaamista kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä haasteista pyritään saamaan syvempi ymmärrys projektin aikana muun muassa haastatteluiden avulla.

Kaikki osahankkeen neljä yritystä osallistuvat tutkimukseen. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä Stanfordin yliopiston kanssa.

 

Projektissa työskentelevät:

Hannele Niemi
Professori, tutkimusjohtaja
UNESCO Chair on Educational Ecosystems for Equity and Quality of Learning

Päivi Kousa
Tutkijatohtori (luonnontieteiden opetus)
Koordinaattori, AI in Learning -projekti
ResearchGate