AI – Hyvinvointi ja elämänpituinen oppiminen

Tässä tutkimusprojektissa keskitytään tarkastelemaan huipputeknologiaa koulukontekstissa. Tutkimusprojektin tavoite on luoda tekoälyyn perustuvia digitaalisia sovelluksia oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Holistiseen oppilaiden hyvinvointimalliin (School Day Well-being Model 2.0) perustuen luomme älykkäitä digitaalisia järjestelmiä, jotka mittaavat, analysoivat ja selittävät oppilaiden hyvinvointia ja antavat välitöntä palautetta ja tietoa oppilaille ja opettajille. Odotettua on, että tutkimusprojekti luo kouluille ainutlaatuisia mahdollisuuksia johtamistaitojen ja pedagogisen päätöksenteon tukemiseen sekä oppimisen lisäämiseen. Sovelluksen hyödyllisyyttä tullaan arvioimaan maailmanlaajuisessa monitieteellisessä tutkimuksessa Suomessa, USAssa ja Kiinassa. Projektissa tuotettuja monipuolisia aineistoja tullaan analysoimaan erilaisilla analyysimenetelmillä mahdollisten ongelmien identifioimiseksi. Tutkimusprojekti mahdollistaa oppilaiden hyvinvoinnin ja optimaalisen oppimisen tukemisen teknologian kautta.

Projektissa työskentelevät: