Aidosti yhdenvertaiset – Yhdenvertaisuuslain arviointi

Syrjimättömyyden periaate on yksi ihmisoikeuksien kulmakivistä. Tässä hankkeessa tutkitaan 2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain vaikutuksia syrjintää kokeneiden oikeussuojaan, syrjinnän ehkäisemiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Hankeen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN-TEAS). Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan insituutti yhdessä Owal Groupin kanssa.