Aidosti yhdenvertaiset – Yhdenvertaisuuslain arviointi

Syrjimättömyyden periaate on yksi ihmisoikeuksien kulmakivistä. Tässä hankkeessa tutkitaan 2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain vaikutuksia syrjintää kokeneiden oikeussuojaan, syrjinnän ehkäisemiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Hankeen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN-TEAS). Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan insituutti yhdessä Owal Groupin kanssa.

***

Vuonna 2015 uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi syrjintää kokeneiden oikeussuojaa. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla.

Yhdenvertaisuus on sekä perustuslain että useiden ihmisoikeussopimusten turvaama oikeus, ja lisäksi Suomea sitovat myös EU:n syrjintädirektiivit. Yhdessä tasa-arvolain ja rikoslain kanssa yhdenvertaisuuslaki antaa suojaa eri perusteilla tapahtuvaa syrjintää vastaan. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suomessa syrjintäkokemuksia on varsin suurella joukolla ihmisiä. Useat ihmisoikeussopimusten valvontaelimien Suomelle osoittamat suositukset koskevat mm. eri ryhmien kokemaa syrjintää, moniperusteista syrjintää, rasistista rikollisuutta ja vihapuhetta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida yhdenvertaisuuslain toimivuutta eri syrjintäperusteiden ja syrjinnän muotojen näkökulmasta.