Loppuseminaari

Tekstitetty tallenne seminaarista löytyy täältä

Tekstityksen voi laittaa päälle tai pois päältä tallenteen alapalkin CC-painikkeesta.

Lue myös Janette Grönforsin kommenttipuheenvuoro täältä.

Lue kooste seminaarissa käydystä keskustelusta täältä.

 

Aidosti yhdenvertaiset – yhdenvertaisuuslain arviointitutkimuksen loppuseminaari

Aika: 25.11. klo 10–13

Vuonna 2015 uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi syrjintää kokeneiden oikeussuojaa. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla. Uuden yhdenvertaisuuslain vaikutuksia syrjintää kokeneiden oikeussuojaan, syrjinnän ehkäisemiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen on tutkittu Aidosti yhdenvertaiset -hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistaan tilaisuudessa 25.11.2020 klo 10–13.

Seminaarissa esitellään hankkeen keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Tilaisuudessa painopisteinä ovat oikeussuojan saatavuuden sekä työelämän yhdenvertaisuuden edistämistehtävän toteutuminen. Tule mukaan jakamaan näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuutta ja oikeussuojaa voidaan parantaa tulevaisuudessa.

Seminaari on suunnattu järjestöille, työelämän edustajille, virkamiehille, tutkijoille ja laajemmin aiheesta kiinnostuneille.

Alustava ohjelma:

10:00   Tavoitteena toimiva yhdenvertaisuuslaki: Tutkimuksen ohjausryhmän                 puheenjohtaja Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö

10:15    Tutkimuksen ja tulosten esittely:

 • Oikeussuojan saatavuuden toteutuminen: Kati Nieminen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
 • Yhdenvertaisuuden edistämistehtävän toteutuminen, painopisteenä työelämä:
  Laura Jauhola, manager, Owal Group

(tauko)

11:15      Kommenttipuheenvuorot

 • Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • Arto Teronen, valvontajohtaja, STM, työ- ja tasa-arvo-osasto
 • Katja Leppänen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Miika Sahamies, erityisasiantuntija, Akava
 • Janette Grönfors, erityisasiantuntija, vs. pääsihteeri, Valtakunnallinen romaniasian neuvottelukunta, STM
 • Mika Välimaa, lakimies, Kynnys ry
 • Tuomas Ojanen, valtiosääntöoikeuden professori, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtaja

12:45 Loppupuheenvuoro: Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja, oikeusministeriö

13:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja, dosentti Kati Rantala Helsingin yliopistosta.

Seminaari pohjautuu VN Teas -rahoitteiselle tutkimushankkeelle. Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti yhdessä Owal Groupin kanssa.