Viikko 7. Viimeiset hitaat

Mies voi lähteä QGIS:stä, mutta QGIS ei voi lähteä miehestä

Geoinformatiikan menetelmien pitkä ja kivinen tie alkaa kääntyä jo loppusuoraa kohti, sillä jäljellä on enää kurssin huipentava final boss eli omien itsekerättyjen aineistojen pohjalta laaditut kartat. Tehtävänantomme oli hyvin vapaa, sillä pääkriteerien mukaan kartoista kuuluisi löytyä ainakin kaksi muuttujaa sekä vähintään parisenkymmentä eri aluetta, jotta alueellinen vertailu olisi mielekästä. Saimme siis mahdollisuuden paneutua teoksissamme lähes mihin tahansa aiheeseen maan ja mesosfäärin väliltä.

Päädyin valitsemaan tutkittavaksi kohdealueekseni Euroopan ja sukelsin eurooppalaisten tilastojen kaninkoloon kuin Ihmemaan Liisa konsanaan. Loistavana aineistona karttojeni pohjana toimi Eurostat- sivusto monipuolisine tietokantoineen. Muuttujiksi halusin ottaa jotakin tuttua ja turvallista, joten päädyin esittämään kartoissani tupakoinnin ja alkoholin kulutuksen Euroopan eri valtioissa. Toiseksi muuttujaksi kummankin kartan taustalle lisäsin kunkin maan asukkaiden keskimääräisten terveiden elinvuosien määrän. Tarkoituksena oli selvittää onko Euroopan kovimmilla sauhukeuhkoilla ja loppasuilla kenties yhteyttä valtioiden asukkaiden terveiden elinvuosien keskiarvoon?

Kuva 1. Koropleettikartta Euroopan valtioiden tupakoitsijoista ja asukkaiden terveistä elinvuosista vuonna 2014 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).

Datan muuntaminen GQIS:ssä luettavaan muotoon ei sujunut suinkaan ongelmitta. Ensimmäisillä yrittämillä ladatessani dataa Eurostatista tietokanta latautui läppärilleni lähinnä muinaisia hieroglyfejä muistuttavassa muodossa. Tovin pulman kanssa miekkailtuani hoksasin puolivahingossa napsauttaa sivuston extra options- kohdasta compressed-valinnan pois päältä. Tämän oivallettuani karttojen kasaaminen luonnistui kuin päivänkorennon tanssahtelu auringonlaskun siivittämässä kesäillassa.

Koska kartat sisälsivät kukin kaksi eri muuttujaa oli päätettävä tavat, joilla niiden esittäminen olisi mahdollisimman selkeää ja visuaalisesti näyttävää. Päädyin lopputulokseen, jossa tarkasteltavat valtiot jaetaan eri luokka-arvoihin alkoholin ja savukkeiden nautiskelun perusteella. Toista muuttujaa eli terveiden elinvuosien määrää kuvasin yksinkertaisilla ja helposti ymmärrettävillä numeroarvoilla kunkin valtion kohdalla.

Eurostatista ongittujen aineistojen visualisointi kartalle onnistui vaivattomasti Add delimited text layer- toiminnolla, jonka jälkeen hyödynsin Join attributes by field value- toimintoa saadakseni aineiston yhdistymään käytössä olevaan Euroopan karttapohjaan. Enää jäljelle jäi tilastojen esittäminen kartalla, joka hoitui Layer Properities- osiosta Symbology- ja Labels- painikkeilla. Työvaiheet olivat loppujen lopuksi samoja tuttuja, joiden kanssa olemme koko alkukurssin painineet, joten tässä vaiheessa suorittaminen alkoi tuntua jo lähes rutiininomaiselta.

Kuva 2. Koropleettikartta Euroopan maiden alkoholin kulutuksesta vuonna 2014. Mukana valtioiden asukkaiden keskimääräiset terveet elinvuodet (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).

Valitettavasti kyseisistä aineistoista ei löytynyt tilastoja aivan jokaisesta Euroopan valtiosta, joten esimerkiksi Sveitsi sekä entisen Jugoslavian valtioiden kuten Serbian ja Bosnia-Hertsegovinan alueet loistavat kartoissa poissaolollaan. Etenkin päivittäisiä tupakoitsijoita kuvaava kartta lukeutuu mielestäni koko kurssin mittapuulla parhaiten onnistuneiden karttojeni joukkoon. Riittävän yksinkertainen ja selkeä ulkoasu höystettynä tyylikkäällä värimaailmalla. Ai että, silmä lepää!

Tuloksista sen verran, että syöpäkääryleiden korkea kulutus näyttää painottuvan eritoten Kaakkois- ja Etelä- Euroopan valtioihin. Pohjoismaissa päivittäisten tupakoitsijoiden määrä on pääosin muuta Eurooppaa vähäisempää. Alkoholin kanssa tulokset osoittautuvat lähes päinvastaisiksi. Tupakka tilastojen häntäpäässä olleiden Suomen, Ruotsin, Saksan sekä Iso-Britannian alkoholin kulutus on Euroopan kärkipäätä. Sen sijaan sauhuttelijoiden kärkisijoja havitellut Turkki lukeutui aineistossa vähiten alkoholia kuluttavien maiden joukkoon. Ilmiötä selittänee se, että Turkissa valtaosa väestöstä kuuluu islaminuskoon, jossa alkoholin käyttöä ei arvosteta.

Suoria johtopäätöksiä tupakoinnin ja alkoholin käytön vaikutuksesta terveisiin elinvuosiin ei voida aineiston pohjalta tehdä, mutta joitakin yhtäläisyyksiä löytynee. Silmiin pistävää on se, miten Suomen ja Ruotsin ollessa alkoholin ja tupakan kulutuksessa lähes identtisiä, niiden välillä on yli 14 vuoden ero terveissä elinvuosissa. Voidaan siis todeta, ettei tupakoinnin ja alkoholin kulutuksella ole suoraa yhteyttä valtion asukkaiden keskimääräisiin terveisiin elinvuosiin.

Loppusoinnut

Seitsemän viikkoa, seitsemän pitkää harjoituskertaa, lukuisia QGIS:in jäätymisiä sekä lukemattomia haaleita kahvikupposia myöhemmin olemme täällä yhdessä, MAALISSA! Ennen kun Pasilasta päräytetään Porilaisten marssi ilmoille, haluan kiittää muutamaa kurssitoveriani, joiden kanssa olemme toisiamme tukien yhdessä taittaneet, tätä pitkää ja mutkikasta GEM-taivalta. Lauri Silvennoinen, Elena El Founti, Ilari Leino sekä Tapio Turpeinen ovat osaamisellaan puskeneet minua eteenpäin kurssin aikana niinä hetkinä, jolloin olen epätoivoisesti lyönyt päätäni seinään. Teitte kurssista unohtumattoman kokemuksen ja olen kiitollinen saadessani jakaa nämä kultaiset muistot kanssanne vielä pitkään!  Nyt on kuitenkin aika sammuttaa valot paikkatietoilun osalta tältä erää.  Minä Antti Santeri Paakkari kiitän ja kumarran! Oli ilo paikkatietoilla kanssanne ja kenties tiemme QGIS:sin kanssa kohtaavat vielä tulevaisuudessa……

Lähteet

Eurostat: Smoking of tobacco products by sex, age and educational attainment level. 2014 (haettu 9.3.2021). <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_sk1e/default/table?lang=en >

Eurostat: Frequency of alcohol comsumption by sex, age and educational attainment level. 2014 (haettu 9.3.2021). <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_al1e/default/table?lang=en>

Eurostat: Healthy life years by sex (from 2004 onwards). 2014 (haettu 9.3.2021). <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_hlye/default/table?lang=en>

Lauri Silvennoisen Blogi – Geoinformatiikan menetelmät 2021. (2021). https://blogs.helsinki.fi/laurisil/ (luettu 9.3.2021)

Elena El Fountin Blogi – Geoinformatiikan menetelmät 2021. (2021). https://blogs.helsinki.fi/elfelena/ (luettu 9.3.2021)

Ilari Leinon Blogi – Geoinformatiikan menetelmät 2021. (2021). https://blogs.helsinki.fi/ilarilei/ (luettu 9.3.2021)

Tapio Turpeisen Blogi – Geoinformatiikan menetelmät 2021. (2021). https://blogs.helsinki.fi/tapiotur/ (luettu 9.3.2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published.