Arjen ongelmat, riidat ja ratkaisut -tutkimus

Arjen ongelmat, riidat ja ratkaisut on Helsingin yliopiston kyselytutkimus joka kartoittaa suomalaisten arjen ongelmia ja niiden ratkaisemiseen liittyviä haasteita viimeisen kahden vuoden ajalta. Tutkimus alkaa elokuussa 2021.