Onko pakko?

Onko asiantuntijan oltava verkossa, jotta on uskottava? 

Haemme tietoa pääsääntöisesti verkon kautta. Tutkijaverkostoissa asiantuntijat tiedetään, mutta se ei riitä enää. Tieteen tehtävä on tuottaa hyvinvointia, parantaa elämänlaatua ja auttaa ymmärtämään koko maailmankaikkeutta. Tutkija asiantuntijana kuvaa tietoa ja muokkaa sitä arkikielelle, jotta tiede palvelee tehtäväänsä. Asiantuntijan on hyvä olla siellä, missä tiedon etsijä, siis verkossa.

Asiantuntijan motiivi verkossa vaikuttamiseen voivat olla halu tulla oman alansa tunnustetuksi asiantuntijaksi sekä verkostoituminen muihin alan toimijoihin. Kuten myös myymään omaan osaamistaan tai palveluaan ja näin saamaan taloudellista hyötyä. (Aalto & Uusisaari 2010)

Jenni Reunanen (2017) kuvaili gradussaan, että etenkin nuorten kohdalla on merkitystä sillä kuka tuntee heidät. Pelkkä tietotaito ei enää riitä, vaan omaa tietämystään on jaettava eteenpäin.

Läsnäolo toisen ihmisen kanssa on ehdottomasti parasta vuorovaikutusta. Läsnäolo verkossa asiantuntijana on hauskaa ja hyödyllistä. Verkossa voimme olla reaaliaikaisessa dialogissa eri ihmisten kanssa ja ympäri maailman. Uusien erilaisten näkökulmien saaminen on entistä ketterämpää.

Asiantuntijuudelle verkossa näkyminen on positiivinen vaikutus.

 

Lähteet:

Aalto, T. & Uusisaari, M. 2010. Brändää itsesi verkossa. Helsinki: BTJ Finland.

Reunanen, J. 2017. Asiantuntijan henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Kuva: http://www.opte.org (Creative Commons license)

Asiantuntijana verkossa

Tämä blogi on Helsingin yliopiston työntekijöille tarkoitetun Akateeminen verkkokirjoittaminen -kurssin (2017) kurssiblogi.

Blogi tulee sisältämään kurssin osallistujien kirjoituksia siitä, millaista on toimia asiantuntijana verkossa. Kurssin opettajana toimii Kimmo Svinhufvud. Kommentoi rohkeasti blogin kirjoituksia ja osallistu keskusteluun!

Kuva: Tanja Cappell (Flickr / Creative Commons)