Onko pakko?

Onko asiantuntijan oltava verkossa, jotta on uskottava? 

Haemme tietoa pääsääntöisesti verkon kautta. Tutkijaverkostoissa asiantuntijat tiedetään, mutta se ei riitä enää. Tieteen tehtävä on tuottaa hyvinvointia, parantaa elämänlaatua ja auttaa ymmärtämään koko maailmankaikkeutta. Tutkija asiantuntijana kuvaa tietoa ja muokkaa sitä arkikielelle, jotta tiede palvelee tehtäväänsä. Asiantuntijan on hyvä olla siellä, missä tiedon etsijä, siis verkossa.

Asiantuntijan motiivi verkossa vaikuttamiseen voivat olla halu tulla oman alansa tunnustetuksi asiantuntijaksi sekä verkostoituminen muihin alan toimijoihin. Kuten myös myymään omaan osaamistaan tai palveluaan ja näin saamaan taloudellista hyötyä. (Aalto & Uusisaari 2010)

Jenni Reunanen (2017) kuvaili gradussaan, että etenkin nuorten kohdalla on merkitystä sillä kuka tuntee heidät. Pelkkä tietotaito ei enää riitä, vaan omaa tietämystään on jaettava eteenpäin.

Läsnäolo toisen ihmisen kanssa on ehdottomasti parasta vuorovaikutusta. Läsnäolo verkossa asiantuntijana on hauskaa ja hyödyllistä. Verkossa voimme olla reaaliaikaisessa dialogissa eri ihmisten kanssa ja ympäri maailman. Uusien erilaisten näkökulmien saaminen on entistä ketterämpää.

Asiantuntijuudelle verkossa näkyminen on positiivinen vaikutus.

 

Lähteet:

Aalto, T. & Uusisaari, M. 2010. Brändää itsesi verkossa. Helsinki: BTJ Finland.

Reunanen, J. 2017. Asiantuntijan henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Kuva: http://www.opte.org (Creative Commons license)

5 vastausta artikkeliin “Onko pakko?”

 1. Olen samaa mieltä siitä, että asiantuntijan kannattaa olla läsnä siellä missä tiedon etsijätkin. Verkossa on myös ujomman helpompi kysyä mieltään askarruttavaa asiaa, kuin vaikkapa kasvotusten. Omalle toiminnalleen verkkoympäristössä kannattaa kuitenkin asettaa jonkinlaiset rajat, etenkin jos oma asiantuntijuus liittyy ajankohtaiseen ja mahdollisesti mieliä kuohuttavaan teemaan. Vaarana kun on se, että kysymyksiä ja kommentteja tulee niin paljon, että niihin vastaaminen vie jo kohtuuttomasti aikaa. Tosin kohutkin laantuvat aikanaan. Joka tapauksessa, jos / kun verkossa avaa keskustelukanavat, täytyy olla myös valmis itse käymään keskustelua, ajoittain hyvinkin aktiivisesti.

 2. Ehkei verkkoympäristöjä pitäisikään nähdä erillisenä ympäristönään, vaan tavallisen elinympäristömme luontevana jatkeena. Asiantuntemusta tarvitaan minusta kaikkialla siellä, missä fragmentoituneet mediayleisöt tavanomaisesti liikkuvat. Entä tiedon ja asiantuntemuksen jakamisen merkitys sitten? Ajattelen, että verkko tarjoaa meille kaikille yhden yhä useamman ulottuvilla olevan mediakanavakokonaisuuden, jonka hyödyntäminen oman osaamisen ja asiantuntijuuden rakentamisessa ja markkinoinnissa tapahtuu paljolti jaettavien sisältöjen kautta. Tavallaan se on aika raakaa kilpailua klikeistä, mutta samalla verkko lisää tasa-arvoisuutta siinä, että kaikilla on melko yhtäläinen mahdollisuus tuottaa kiinnostavia sisältöjä. Asiantuntijan verkkoon tuottama laadukas sisältö lisää verkon kyseisestä aiheesta sisältämien sisältöjen laatua ja on siten arvokas ja tärkeä. Siksi mielestäni asiantuntijoiden on ehdottoman tärkeää olla läsnä verkossa tuomassa oma lisänsä verkkokeskusteluihin.

  Toivotan omasta puolestani kaikille paljon intoa ja rohkeutta verkkosisältöjen tuottamiseen. Laadukkaat keskustelut ja näkökulmat ovat aina hyviä, tärkeitä ja opettavaisia – käytiin ne sitten livenä tai verkossa.

  1. Hyviä ja mielenkiintoisia pointteja. Luulen, että lähitulevaisuudessa verkkoympäristö todella tullaan näkemään tavallisen elinympäristömme luontevana jatkeena, kuten kirjoitit, ja monelle tämä lienee jo arkipäivää. Huomaan itse kuitenkin vielä hieman vierastavani ajatusta. Näin siitäkin huolimatta, että toimin jo nyt paljon ja eri tavoin verkossa.

   Ehkäpä lievä vierastukseni johtuu siitä, että verkko laajentaa sitä tavallista elinympäristöämme niin paljon, että siihen on välistä melkein vaikea suhtautua. Tuntuu, että verkosta pitää myös päästä pois, siihen omaan tuttuun, turvalliseen ja ennen muuta rajalliseen elinpiiriin. Siinä mielessä näen ne erillisinä. Ja siis samaan aikaanhan se elinympäristön laajeneminen on myös hienoa.

   Tietoa ja asiantuntemusta on ehdottoman tärkeä jakaa, siitä olen samaa mieltä. Laadukasta verkkosisältöä tarvitaan, kun moni käyttää verkkoa ensisijaisena tiedonhakupaikkanaan. Koetan kantaa oman korteni tässä(kin) asiassa kekoon 🙂

 3. Kiitos Johanna ja Ville hyvistä kommenteista!
  Olen Villen kanssa samaa mieltä, että asiantuntijan laadukasta sisältöä tarvitaan verkkokeskusteluissa. Toivoisin sitä olevan myös entistä enemmän, sillä tällä hetkellä näyttää ”asiantuntematon trollaus” olevan pääosassa. Ymmärrän Johannan kannan erillisyydestä, sillä ihan viime päivinäkin yhteiskunnalliset keskustelut ovat yltäneet someraivoon. Itselleni siinä kohtaa tule halua paeta tuttuun ja turvalliseen kuplaani, raivoavien keskustelijoiden kantamattomiin. Esimerkiksi jos asiantuntija perustelee näkökulmansa Twitterissa jostain ajankohtaisesta keskustelusta, saattaa joukko ihmisiä vastata hänen keskusteluun unohtaen kaikki alkeellisimmatkin eettiset säännöt ja periaatteet. Toki hyökkäävien keskustelijoiden tarkoitus on juuri yksipuolistaa keskustelu ja siksi olisi tärkeää olla rohkea ja ”paksunahkainen”.

 4. Someraivo on niitä asioita, joita en ymmärrä ollenkaan, ja minäkin koen sen hyvin luotaantyöntävänä.

  Nämä keskustelut täällä blogissa ovat olleet ainakin minulle hyödyllisiä, sillä ne ovat saaneet minut miettimään aika paljonkin sitä mihin ja miten haluan verkossa osallistua, ja osin myös kyseenalaistamaan aiempia mietteitäni. Kiitokset siis 🙂

Kommentit on suljettu.