Luento 14.8.

Suomensimme yhdessä 1. Kor. 1:21-24, puhuttiin 3. deklinaation adjektiiveista sekä adjektiivien vertailusta. Näiden yhteydessä käytiin esimerkkeinä läpi Mark. 5:34 ja Mark. 3:7-8. Adjektiivien vertailussa keskeistä on muistaa komparatiivin (Tero!) ja superlatiivin (Tatu!) päätteet sekä adjektiivit, joilla komparatiivilla ja superlatiivilla on eri vartalo kuin positiivilla (hyvä-parempi-paras) sekä vertailumuotojen merkitykset, jotka eivät aina olekaan yksi yhteen. Yhtenä esimerkkinä tästä eilen ja aiemmin suomennettu sinapinsiemen eli Mark. 4:30-32.

Katsokaa tunnin pdf: sieltä selviää se kummallinen pronomini ὅσα jota tunnilla ihmeteltiin!
Kotitehtävä: 1) Lue kirjasta ζ.3. (3. dekl. adjektiivit) ja ζ.4 (adjektiivien vertailu), s. 218-223 2) Tee harjoitus s. 224-225 Paavali ja Kristuksen ruumis, lauseet 7-12 SEKÄ 3) Suomenna 1. Kor. 1:25.

Tapaamisiin maanantaina,
Ulla