Viimeinen luento 28.8

Viimeisellä luennolla luimme lukua Mk. 4.

Toivotan teille paljon onnea ensi keskiviikon tenttiin! Tenttituloksia voi kysellä seuraavan viikon keskiviikosta 10.9. alkaen minulta suoraan, nina.nikki@helsinki.fi.

Lämmin kiitos kurssista teille kaikille, oli mukavan intensiivistä työskennellä näin ahkeran ja osaavan ryhmän kanssa!

Nina

 

Luento 25.8.

Luimme tänään yhdessä jakson Mk. 2:13-24.

Huomenna käymme läpi luvun 1 Kor 2. Selvennän vielä myös pronominien kieliopillista määrittelyä, koska tämän päiväinen jäi vähän sekavaksi.

Keskiviikkona palaamme Markukseen (luku 3) ja torstaina pyrimme katsomaan vielä Mk. 4:1-20, 35-40.

Nina

Luento 21.8.

Päädyimme urakoimaan Markus 13:a eteenpäin eli yhdessä luettiin ja tutkittiin Mk 13:13-23. Toivon että tämä auttoi luku-urakassa ja tuotti oivalluksia! Tarkastin lupaamani detaljin: jakeessa 13:14 ihmetystä herätti akt. pts. pf. *Mask.* y. A ἑστηκότα joka viittaa edellä olevaan *neutriin* τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως.

Asia on kuten pohdimme: koska τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως -ilmauksen on ajateltu viittaavan ihmis- t. henkilöhahmoon, ehkä jumalapatsaaseen Jerusalemin temppelissä. τὸ βδέλυγμα voi olla “inhotuksen”, “iljetyksen” lisäksi myös jotain pyhäinhäväistykseen viittaavaa, ja huomatkaa, että hävitys viittaa nimenomaan autioitumiseen ja autioksi tekemiseen, ἡ ἐρήμωσις, “hävitys”, “tuho”, “autioittaminen”, “autioksi tuleminen” – vrt. ἡ ἔρημος, “erämaa”. Ehkä jotain jonka seisominen temppelissä yhdistyy Jerusalemin tuhoon – lisää Markuksen evankeliumin kommentaareista, esim. Adela Yarbro Collinsin (Hermeneia-sarja) tai Joel Marcusin Mark 8-16 (Anchor Bible-sarja)..!

Maanantain läksy: kuten Nina on ilmoittanut.

Sijamuodot jäivät lukemisen jalkoihin, joten pyydän tutkimaan kirjasta ko. luvun ja esimerkit. Sijamuodot ja niiden käyttö voivat tulla tutuiksi pikku hiljaa tekstejä lukiessa. Oma osuuteni kurssia päättyi tähän luentoon, joten kiitos kurssista ja tervetuloa pitämälleni teksti- tai luentokurssille keväällä 2015 (tarkemmat tiedot tulevat Weboodiin syyskuun puolella –> Eksegetiikan aineopinnot ja Eksegetiikan syventävät opinnot / opetustiedot ).

t. Ulla

Luukkaan vertauksia ja kertomuksia
9.3.-27.4. ma klo 14-17

Tekstikurssilla luetaan valikoima Luukkaan evankeliumin tekstejä. Painopiste on Luukkaan erityisaineistossa, mutta luemme myös Luukasta rinnakkain Markuksen ja Matteuksen evankeliumien kanssa ja teemme synoptista vertailua.

Kurssille voi osallistua kreikan peruskurssin suoritettuaan. Tavoitteina on syventää ja ylläpitää kreikankielen taitoa sekä perehtyä Luukkaan evankeliumiin.

 Lapset Uudessa testamentissa ja varhaisessa kristinuskossa
12.1.-23.2.2015 ma klo 13-16

Kurssilla tarkastellaan, millaista oli lasten elämä ajanlaskun alun ensimmäisinä vuosisatoina, mitä metodeja käyttämällä saadaan tietoa lapsista ja lapsuudesta sekä miten kirjallisia ja materiaalisia lähteitä arvioidaan.

Luemme keskeisiä lähdetekstejä käännöksinä. Näitä ovat synoptisten evankeliumien lisäksi esimerkiksi Jaakobin protoevankeliumi ja Tuomaan lapsuusevankeliumi sekä Johannes Moskhoksen lapsiaiheiset kertomukset.

Uuden testamentin ja varhaiskristillisten lähteiden ohella kurssi johdattaa opiskelijan sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen metodeihin. Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti tutkimuskysymysten esittämistä ja kirjallisuuden analyyttistä lukemista.

 

Luento 20.8.

Opettelimme tänään med./pass. perfektin ja pluskvamperfektin. Kielioppimutterit ja -pultit on siis kasattu, nyt lähdetään rakentamaan niistä toimivaa konetta 🙂 Luimme  tunnilla Mark. 13:9-12. Lukekaa HUOMISEKSI siitä eteenpäin luvun loppuun tai niin pitkälle kuin jaksatte. MAANANTAIN läksy on Mk. 2:13-3:6.

Nina

 

Luento 19.8.

Opimme tänään uutena asiana aktiivin perfektin. Huomenna katsomme vielä med./pass. perfektin ja pluskvamperfektin, jolloin verbipaketti on oleellisilta osin kasassa. Luimme tänään tunnilla Mark. 13:2-8. Katsokaa huomiseksi 13:9-17 tai niin pitkälle kuin jaksatte.

Nina

 

Luento 18.8.

Aiheena futuuri, johon liittyen teimme tehtäviä ja katsoimme niihin liittyviä Uuden testamentin jakeita, ks. materiaalit.
Kotitehtävä: Mark. 13:2-8 / tai pidemmälle
Ennätimme lukea Mark. 13:1 yhdessä joten jatketaan siitä mihin jäätiin. Saa lukea pidemmällekin kuin 8 jakeeseen: luvussa on paljon futuureja ja aoristin konjunktiiveja!
Muistakaa myös lukea Markusta ja 1. Korinttilaiskirjettä suomeksikin.
t. Ulla

Luento 14.8.

Suomensimme yhdessä 1. Kor. 1:21-24, puhuttiin 3. deklinaation adjektiiveista sekä adjektiivien vertailusta. Näiden yhteydessä käytiin esimerkkeinä läpi Mark. 5:34 ja Mark. 3:7-8. Adjektiivien vertailussa keskeistä on muistaa komparatiivin (Tero!) ja superlatiivin (Tatu!) päätteet sekä adjektiivit, joilla komparatiivilla ja superlatiivilla on eri vartalo kuin positiivilla (hyvä-parempi-paras) sekä vertailumuotojen merkitykset, jotka eivät aina olekaan yksi yhteen. Yhtenä esimerkkinä tästä eilen ja aiemmin suomennettu sinapinsiemen eli Mark. 4:30-32.

Katsokaa tunnin pdf: sieltä selviää se kummallinen pronomini ὅσα jota tunnilla ihmeteltiin!
Kotitehtävä: 1) Lue kirjasta ζ.3. (3. dekl. adjektiivit) ja ζ.4 (adjektiivien vertailu), s. 218-223 2) Tee harjoitus s. 224-225 Paavali ja Kristuksen ruumis, lauseet 7-12 SEKÄ 3) Suomenna 1. Kor. 1:25.

Tapaamisiin maanantaina,
Ulla

Luento 13.8.

Tänään luimme yhdessä koealueen tekstejä sekä opiskelimme 3. deklinaation sigmavartaloisia neutreja, kuten ethnos, ethne. Luennot materiaaleissa. Kotitehtävänä joko kirjan harjoituksesta Paavali ja Kristuksen ruumis s. 224 lauseet 1-6 tai vapaavalintaisesti kolme lausetta sekä 1. Kor. 1:21-24. Jatkamme tämän katkelman (1:20-24) parissa huomenna.

12.8.

Tänään opimme uutena asiana 3 deklinaation ι-/j- ja ευ-/ε-vartalot. Kotitehtävänä on lauseet suomesta kreikkaan sivulta 213. Huomenna ja torstaina (ja vielä maanantainakin) opettaa Ulla.

Nina

 

Luento 11.8.

Tänään opimme uutena asiana passiivin aoristin. Kotitehtävänä sivun 206 lauseet 1-9. Sovimme, että pyrimme tästä lähtien käyttämään tunnilla vähemmän aikaa kotitehtävien tarkastamiseen. Kirjan tehtävät jäävät siis suurimmaksi osaksi itseopiskelun varaan. Tunnilla käydään yhdessä läpi vaikeimpia ja tärkeimpiä kohtia. Säästetyllä ajalla pyrimme tutustumaan mahdollisimman paljon koealueen Novumin teksteihin.

Nina

Luento 7.8.

Kävimme läpi kotitehtävää (Vertaus viinitarhan vuokraajista) sekä kertasimme hiukan sigma-aoristia. Uutena asiana opiskeltiin kappa-aoristi. Sen mediumimuodot sekä *juuriaoristi* jäivät itsenäisesti opiskeltaviksi, sillä lopputunnista käytimme aikaa tarkastelemalla yhdessä muutamaa Markuksen evankeliumin alun haetta (Mk 24, 25, 28,29) erityisesti aoristien ja partisiippien näkökulmista: jakeet löytyvät tunnin materiaaleista.. ja Novumista.

Kotitehtävä:s. 198-199 kaikki lauseet (tai niin pitkälle kuin jaksatte). Aoristeihin kannattaa perehtyä!

Nina jatkaa maanantaina, mutta tapaamme ensi viikolla keskiviikkona ja torstaina.
Hyvää viikonloppua!
t. Ulla

Luento 6.8.

Tänään kertasimme partisiippia ja opimme uutena asiana 1. aoristin. Kotitehtävänä lauseet 1-6 sivulta 189. Huomenna opettaa Ulla.

Nina

 

Luento 5.8.

Tänään opimme uutena asiana partisiipin. Lukekaa kotona ajatuksen kanssa oppikirjan luku partisiipeista, kotit. kaikki lauseet sivulta 179.

Nina

 

Luento 4.8.

Opettelimme tänään 3. deklinaation k- ja ρ -vartalot. Tarkistamme huomenna lauseet 1-7 sivulta 163 ja opettelemme uutena asiana partisiipin.

Nina

Blogiin ei vieläkään saa liitettyä luentomateriaalia. Lähetän ne sähköpostitse siihen asti kunnes tilanne saadaan korjattua.

Luento 31.7.

Opettelimme tänään 3. deklinaation t- ja υ -vartalot. Kotitehtävänä maanantaiksi kaikki lauseet suomesta kreikkaan sivulta 154. Pitäkää jatkossa tunneilla mukana Novum (tai jonkinlaiset printit tenttialueesta Mark 1-6, 13 ja 1 Kor. 1-2) ja sanakirja, jos sellainen on. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jo pikkuhiljaa tutustumaan koealueen teksteihin.

Hyvää viikonloppua!

Nina

Huom! tämän päivän luennot eivät ole vielä materiaali-osiossa, koska ladattavien sivujen suurin mahdollinen koko oli huvennut olemattomiin. Selvittelen asiaa ja päivitän sivut niin pian kuin mahdollista.

 

Luento 30.7.

Kesätauolta takaisin sorvin ääreen… Tänään opimme uutena asiana imperatiivin. Kotitehtävänä huomiseksi lauseet 7-13 sivulta 143. Materiaalit-osioista löytyy etenemissuunnitelma loppujaksoksi ja tämän kerran luennot.

Nina

 

18.6. ja kesätauko

Hei

Kurssin alkuosa on nyt opiskeltu ja kesätauko alkanut. Välikertaukset on arvosteltu ja useimmat teistä ovat saaneet tuloksensa. Lisään liitteeksi myös 18.6. luennon powerpointit.

Opiskelkaa infinitiivi kirjasta tehtävineen ennen jatkoa.

Tauolla kannattaa myös kerrata:

Jos sait: hylätty, 1 tai 2, selvitäksesi jatkosta, sinun on kesätauon aikana opiskeltava koko tähänastinen alue sekä tehtävä ainakin kirjan tehtävät (Kamun avulla). (5 vkoa, 15 lukua –> n. 3 lukua / vko & paino luvuissa β.2-γ.7)
  •  Uusintakoe ke 23.7.2014 16-19, saa tulla myös korottamaan arvosanaa
• Jos sait: 3-4 –> kertaa ne asiat/aihepiirit, joissa tuli virheitä tai joissa muuten on parantamisen varaa.
Kiitos alkuosasta ja hyvää kesää!
Ulla