Luento 21.8.

Päädyimme urakoimaan Markus 13:a eteenpäin eli yhdessä luettiin ja tutkittiin Mk 13:13-23. Toivon että tämä auttoi luku-urakassa ja tuotti oivalluksia! Tarkastin lupaamani detaljin: jakeessa 13:14 ihmetystä herätti akt. pts. pf. *Mask.* y. A ἑστηκότα joka viittaa edellä olevaan *neutriin* τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως.

Asia on kuten pohdimme: koska τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως -ilmauksen on ajateltu viittaavan ihmis- t. henkilöhahmoon, ehkä jumalapatsaaseen Jerusalemin temppelissä. τὸ βδέλυγμα voi olla “inhotuksen”, “iljetyksen” lisäksi myös jotain pyhäinhäväistykseen viittaavaa, ja huomatkaa, että hävitys viittaa nimenomaan autioitumiseen ja autioksi tekemiseen, ἡ ἐρήμωσις, “hävitys”, “tuho”, “autioittaminen”, “autioksi tuleminen” – vrt. ἡ ἔρημος, “erämaa”. Ehkä jotain jonka seisominen temppelissä yhdistyy Jerusalemin tuhoon – lisää Markuksen evankeliumin kommentaareista, esim. Adela Yarbro Collinsin (Hermeneia-sarja) tai Joel Marcusin Mark 8-16 (Anchor Bible-sarja)..!

Maanantain läksy: kuten Nina on ilmoittanut.

Sijamuodot jäivät lukemisen jalkoihin, joten pyydän tutkimaan kirjasta ko. luvun ja esimerkit. Sijamuodot ja niiden käyttö voivat tulla tutuiksi pikku hiljaa tekstejä lukiessa. Oma osuuteni kurssia päättyi tähän luentoon, joten kiitos kurssista ja tervetuloa pitämälleni teksti- tai luentokurssille keväällä 2015 (tarkemmat tiedot tulevat Weboodiin syyskuun puolella –> Eksegetiikan aineopinnot ja Eksegetiikan syventävät opinnot / opetustiedot ).

t. Ulla

Luukkaan vertauksia ja kertomuksia
9.3.-27.4. ma klo 14-17

Tekstikurssilla luetaan valikoima Luukkaan evankeliumin tekstejä. Painopiste on Luukkaan erityisaineistossa, mutta luemme myös Luukasta rinnakkain Markuksen ja Matteuksen evankeliumien kanssa ja teemme synoptista vertailua.

Kurssille voi osallistua kreikan peruskurssin suoritettuaan. Tavoitteina on syventää ja ylläpitää kreikankielen taitoa sekä perehtyä Luukkaan evankeliumiin.

 Lapset Uudessa testamentissa ja varhaisessa kristinuskossa
12.1.-23.2.2015 ma klo 13-16

Kurssilla tarkastellaan, millaista oli lasten elämä ajanlaskun alun ensimmäisinä vuosisatoina, mitä metodeja käyttämällä saadaan tietoa lapsista ja lapsuudesta sekä miten kirjallisia ja materiaalisia lähteitä arvioidaan.

Luemme keskeisiä lähdetekstejä käännöksinä. Näitä ovat synoptisten evankeliumien lisäksi esimerkiksi Jaakobin protoevankeliumi ja Tuomaan lapsuusevankeliumi sekä Johannes Moskhoksen lapsiaiheiset kertomukset.

Uuden testamentin ja varhaiskristillisten lähteiden ohella kurssi johdattaa opiskelijan sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen metodeihin. Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti tutkimuskysymysten esittämistä ja kirjallisuuden analyyttistä lukemista.

 

Luento 18.8.

Aiheena futuuri, johon liittyen teimme tehtäviä ja katsoimme niihin liittyviä Uuden testamentin jakeita, ks. materiaalit.
Kotitehtävä: Mark. 13:2-8 / tai pidemmälle
Ennätimme lukea Mark. 13:1 yhdessä joten jatketaan siitä mihin jäätiin. Saa lukea pidemmällekin kuin 8 jakeeseen: luvussa on paljon futuureja ja aoristin konjunktiiveja!
Muistakaa myös lukea Markusta ja 1. Korinttilaiskirjettä suomeksikin.
t. Ulla

Luento 14.8.

Suomensimme yhdessä 1. Kor. 1:21-24, puhuttiin 3. deklinaation adjektiiveista sekä adjektiivien vertailusta. Näiden yhteydessä käytiin esimerkkeinä läpi Mark. 5:34 ja Mark. 3:7-8. Adjektiivien vertailussa keskeistä on muistaa komparatiivin (Tero!) ja superlatiivin (Tatu!) päätteet sekä adjektiivit, joilla komparatiivilla ja superlatiivilla on eri vartalo kuin positiivilla (hyvä-parempi-paras) sekä vertailumuotojen merkitykset, jotka eivät aina olekaan yksi yhteen. Yhtenä esimerkkinä tästä eilen ja aiemmin suomennettu sinapinsiemen eli Mark. 4:30-32.

Katsokaa tunnin pdf: sieltä selviää se kummallinen pronomini ὅσα jota tunnilla ihmeteltiin!
Kotitehtävä: 1) Lue kirjasta ζ.3. (3. dekl. adjektiivit) ja ζ.4 (adjektiivien vertailu), s. 218-223 2) Tee harjoitus s. 224-225 Paavali ja Kristuksen ruumis, lauseet 7-12 SEKÄ 3) Suomenna 1. Kor. 1:25.

Tapaamisiin maanantaina,
Ulla

Luento 13.8.

Tänään luimme yhdessä koealueen tekstejä sekä opiskelimme 3. deklinaation sigmavartaloisia neutreja, kuten ethnos, ethne. Luennot materiaaleissa. Kotitehtävänä joko kirjan harjoituksesta Paavali ja Kristuksen ruumis s. 224 lauseet 1-6 tai vapaavalintaisesti kolme lausetta sekä 1. Kor. 1:21-24. Jatkamme tämän katkelman (1:20-24) parissa huomenna.

Luento 7.8.

Kävimme läpi kotitehtävää (Vertaus viinitarhan vuokraajista) sekä kertasimme hiukan sigma-aoristia. Uutena asiana opiskeltiin kappa-aoristi. Sen mediumimuodot sekä *juuriaoristi* jäivät itsenäisesti opiskeltaviksi, sillä lopputunnista käytimme aikaa tarkastelemalla yhdessä muutamaa Markuksen evankeliumin alun haetta (Mk 24, 25, 28,29) erityisesti aoristien ja partisiippien näkökulmista: jakeet löytyvät tunnin materiaaleista.. ja Novumista.

Kotitehtävä:s. 198-199 kaikki lauseet (tai niin pitkälle kuin jaksatte). Aoristeihin kannattaa perehtyä!

Nina jatkaa maanantaina, mutta tapaamme ensi viikolla keskiviikkona ja torstaina.
Hyvää viikonloppua!
t. Ulla

18.6. ja kesätauko

Hei

Kurssin alkuosa on nyt opiskeltu ja kesätauko alkanut. Välikertaukset on arvosteltu ja useimmat teistä ovat saaneet tuloksensa. Lisään liitteeksi myös 18.6. luennon powerpointit.

Opiskelkaa infinitiivi kirjasta tehtävineen ennen jatkoa.

Tauolla kannattaa myös kerrata:

Jos sait: hylätty, 1 tai 2, selvitäksesi jatkosta, sinun on kesätauon aikana opiskeltava koko tähänastinen alue sekä tehtävä ainakin kirjan tehtävät (Kamun avulla). (5 vkoa, 15 lukua –> n. 3 lukua / vko & paino luvuissa β.2-γ.7)
  •  Uusintakoe ke 23.7.2014 16-19, saa tulla myös korottamaan arvosanaa
• Jos sait: 3-4 –> kertaa ne asiat/aihepiirit, joissa tuli virheitä tai joissa muuten on parantamisen varaa.
Kiitos alkuosasta ja hyvää kesää!
Ulla

Luento 16.6.

Tänään teimme harjoituksena välikertaussimuloinnin, eli olin laatinut harjoitusvälikertauksen, joka tehtiin ja tarkastettiin tunnilla: lisään sen materiaaleihin. Tuo koe noudattaa samaa logiikkaa kuin huominen välikertaus. Lisäksi keräsin kurssipalautteen: jos et ollut tunnilla mutta olet käynyt luennoilla, toivoisin saavani palautteen eli sen voi joko tuoda minulle huomenna/keskiviikkona tai lähettää s-postina.

Onnea huomiseen välikertaukseen; kokeen palautus keskiviikkona.

T. Ulla

 

Virhe yhdessä taulukossa!

Heips
Yksi teistä tarkkasilmäisissä oli löytänyt painovirheen 2.6. eli luennon 8 pdf:ssä, sivun 9 relatiivipronominitaulukossa. *Virheellisesti*  feminiinin yks. genetiivinä oli fem. yks. nom. eli ἥ oli taulukossa kaksi kertaa.
Relatiivipronomini joka, mikä on feminiinissä tietysti ἥ (nom.), ἥς (gen.), ᾕ (dat.), ἥν (akk.) eli se seuraa samaa logiikkaa kuin esim. fem. artikkeli. Olen nyt korjannut virheen myös pdf:ään.

Kiitos huomiosta!
t. Ulla

 

Luento 12.6.

Viimeisenä uutena asiana tenttiin opimme tänään supistumaverbit. Niitä ei tarvitse opetella systemaattisesti ulkoa, mutta supistumasäännöt ja tavallisimpien supistumaverbien käyttäytyminen on hyvä tuntea. Kotitehtävänä sivulta 132 lauseet 1-8. Paljon onnea tenttiin ja hyvää kesää kaikille!

t. Nina

Ullan terveiset:
Kerratkaa ahkerasti mutta rauhallisin mielin viikonloppuna. Maanantaiksi tein meille harjoituskertauksen, teemme sen yhdessä niin saatte tuntumaa. Vaikutelmani on (ja opettajana olen tässäkin asiassa teitä viisaampi!), että olette ihan hyvin kärryillä. Syytä paniikkiin ei ole kun vain treenaatte nyt viikonlopun. Ohjeeni ovat siis :

  • Lue kielioppiasiat kirjasta + Ullan & Ninan slideista
  • Opettele ja harjoittele keskeiset taivutuskaavat, paino verbeissä ja deklinaatioissa (1 dekl. –> ἡ τῆς jne; 2. dekl. –>  ὁ, τοῦ, jne.). Kirjan takana on käteviä taulukoita ja olen huomannut että olette itse tehneet erinomaisia muistiinpanoja
  • Käy läpi oppikirjan tehtäväosiot sekä tunnilla yhdessä tehtyjä tehtäviä.

Hyvää viikonloppua ja muistakaa myös rentoutua!

T. Ulla

 

 

 

Luento 11.6.

Jatkoimme konjunktiivien ja eri sivulausetyyppien kanssa. Tunnilla tehtiin ryhmätöinä laatimaani harjoitusmonistetta (ks. materiaalit!): ennätimme käydä 4 ensimmäistä lausetta, loput 4 huomisen luennolla t. maanantaina. Monisteeseen oli livahtanut mm. sigma-aoristeja ja infinitiivejä, mutta huomasitte, että tekstistä selviää kyllä vaikka siellä olisi jotain yllättävääkin.

Kotitehtävä: Piispa Filippos ja valeprofeetat, lauseet 6-11.

P.S. Nina pitää huomisen oppitunnin. Alfasta oomegaan -kirjaa on tuolloin saatavilla 20 e hintaan siitä kiinnostuneille.

 

 

Luento 10.6.

Tänään puhuttiin välikertauksestesta ja siihen valmistautumisesta:

  • koealue: γ.1-γ.6 eli siihen kuuluvat kielioppiasiat, kirjan keskeinen (lihavoitu) sanasto sekä näiden lukujen tehtävät.
  • kertauksen tavoitteeksi näen varmistaa että teillä on tarvittavat tiedot jatkoa varten sekä saamme selville, mitä alueita kannattaakesätauon aikana kerrata
  • tehtävät tulevat olemaan suomennoksia, joitakin monivalintoja sekä sanojen määrittelyjä
  • Katsokaa läpi myös tunneilla läpikäydyt esimerkit
  • Oma tavoitteeni on nähdä teidät kaikki elokuussa!

Huomisen kotitehtävä: konjunktiivin muodostaminen, käyttö päälauseessa, sekä kirjan harj. s. 124, lauseet 1-5 (saa tehdä loppuun jos haluaa). Teimme lauseita yhdessä tunnilla, lause 1 on jo käyty yhdessä läpi.

Huomiseen!

 

 

Luento 9.6.

Tänään kerrattiin imperfektiä, puhuttiin määrittelystä: kesäkurssilla mediumin ja passiivin preesensissä ja imperfektissä määrittelyksi kelpaa kirjan linjauksen lisäksi: med.-pass. ind. prees. yks. 1. jne + (sen jälkeen kun on selvittänyt sanan merkityksen & kontekstin) merkitään onko kyseessä med. vai pass. sekä, kun on kyseessä deponenttiverbi, tämä annetaan perusmuodon yhteydessä (joka myös asian paljastaa).

Uusi asia: aoristin aspekti ja 2. eli vahva aoristi, pdf:t liitteenä, asia kirjan s.106-112. Sivulla 112 oleva lista on tärkeä, sitä kannattaa opiskella niin hyvin kuin voi. Kerron huomenna top 10-verbit.

Kotitehtävä: Patmoksen näkijä s. 113.

Huomiseen!

Ulla

Luento 5.6.

Kerrattiin passiivi, mediumi ja deponenttiverbit, sekä tarkastettiin kotitehtävät sivulta 96. Uutena asiana opittiin imperfekti.

Kotitehtäväksi tuli käännökset ja määrittelyt sivulta 104.
Harjoitelkaa kotona harjoitusmonisteen avulla augmentin muodostusta ja opetelkaa imperfektin taivutuspääteet. Maanantaina opitte 2. aoristin, joka käyttää samoja persoonapäätteitä.

Luento 4.6.

Tämän päivän uutena asian mediumi, passiivi ja deponenttiverbit (materiaaleissa taas powerpointit). Läksy: kirja s. 88-95, tehtävä “Ateria Matteuksen talossa” s 96 + sanastoa.

Luento 3.6.

Kertasimme pronomineja ja opettelimme uutena asiana 1. deklinaation maskuliinit ja 2. deklinaation feminiinit sekä adjektiivin käytön näiden kanssa. Teimme ja tarkistimme tunnilla kirjan taivutustehtävän sivulta 85. Kotitehtävänä käännöslauseet s. 85-86 sekä sanaston opettelu. Materiaaleissa päivän powerpointit pdf:nä.

T. Nina

Luento ma 2.6.

Tänään käytettiin aikaa läksyn kertaamiseen mutta ehdittiin käydä nopeasti läpi yleisimpiä pronomineja. Nina Nikki pitää tiistain 3.6. tunnin ja mahdollisesti pronominikertauksen. Kotitehtävänä β.5 pronominit s. 75-79 sekä kotitehtävä “Hyvä paimen” s. 80. Luennon tiivistelmä ohessa, sieltä saat täydennettäviä taulukoita ym.

T. Ulla

Luento 27.5.

Kerrattiin artikkelien sekä 1. deklinaation taivutus –> ne on ehdottomasti opiskeltava ulkoa, sillä mask., fem. ja neutrin artikkelien osaaminen antaa teille sanojen taivutuspäätteitä jotka tulevat vastaan niin substantiivien, adjektiivien, pronominien sekä verbien partisiippimuotojen kanssa. Näitä ilman *ei* pärjää! Uutena asiana adjektiivit ja läksynä Nikolaos saarnaa kansalle s. 73.

Suosittelen käyttämään tämän useamman päivän luentotauon opiskeltujen asioiden kertaamiseen sekä sanaston opiskeluun. Valitettavasti kurssiaikataulu ei salli perusteellista kertaamista luentojen yhteydessä – tosin kertaamme sanastoa ensi viikon luennoillakin.

Oikein hyvää helatorstaita ja maanantaihin,
T. Ulla

Luento 26.5.

Tänään aloitettiin sanaston kertaaminen, käytiin läpi kotitehtävä s. 61 “Herra lähettää opetuslapset” sekä uutena asiana β.3. Ensimmäisen deklinaation feminiinit, s. 63-66. Luentokalvot löytyvät materiaaleissa, samoin Ninan laatima nominien taivutusmoniste johon täydennettiin kolmen eri tyypin 1. deklinaatiosanat ἡ ψυχή, ἡ ἀσθένεια, ἡ γλὼσσα.

Kotitehtävä: opiskelkaa 1. deklinaation taivutus, muistakaa aina muistiinpanojen lisäksi lukea myös kirjan kyseiset sivut. On tärkeää opetella artikkelit ja taivutuspäätteet ulkoa!
Suomennosharjoituksena “Hurskas Hanna ja galilealainen saarnaaja”, s. 67.

Materiaaleissa on myös lisäharjoituksia 1. deklinaation feminiineistä, katsotaan näitä yhdessä ensi viikolla.

Huomiseen.
Ulla

Luento 22.5.2014

Materiaaleihin on nyt päivitetty Ninan tämänpäiväisen luennon kalvot sekä verbintaivutustaulukko. Jatkamme maanantaina feminiinisukuisten 1. deklinaation sanojen taivutuksella. Kotitehtävänä s. 61 suomennettavat lauseet.

Opiskelkaa voimienne mukaan myös keskeistä eli tummalla painettua sanastoa: s. 41-42, 51, 61-62.
Hyvää viikonloppua,
T. Nina & Ulla