18.6. ja kesätauko

Hei

Kurssin alkuosa on nyt opiskeltu ja kesätauko alkanut. Välikertaukset on arvosteltu ja useimmat teistä ovat saaneet tuloksensa. Lisään liitteeksi myös 18.6. luennon powerpointit.

Opiskelkaa infinitiivi kirjasta tehtävineen ennen jatkoa.

Tauolla kannattaa myös kerrata:

Jos sait: hylätty, 1 tai 2, selvitäksesi jatkosta, sinun on kesätauon aikana opiskeltava koko tähänastinen alue sekä tehtävä ainakin kirjan tehtävät (Kamun avulla). (5 vkoa, 15 lukua –> n. 3 lukua / vko & paino luvuissa β.2-γ.7)
  •  Uusintakoe ke 23.7.2014 16-19, saa tulla myös korottamaan arvosanaa
• Jos sait: 3-4 –> kertaa ne asiat/aihepiirit, joissa tuli virheitä tai joissa muuten on parantamisen varaa.
Kiitos alkuosasta ja hyvää kesää!
Ulla

Luento 16.6.

Tänään teimme harjoituksena välikertaussimuloinnin, eli olin laatinut harjoitusvälikertauksen, joka tehtiin ja tarkastettiin tunnilla: lisään sen materiaaleihin. Tuo koe noudattaa samaa logiikkaa kuin huominen välikertaus. Lisäksi keräsin kurssipalautteen: jos et ollut tunnilla mutta olet käynyt luennoilla, toivoisin saavani palautteen eli sen voi joko tuoda minulle huomenna/keskiviikkona tai lähettää s-postina.

Onnea huomiseen välikertaukseen; kokeen palautus keskiviikkona.

T. Ulla

 

Virhe yhdessä taulukossa!

Heips
Yksi teistä tarkkasilmäisissä oli löytänyt painovirheen 2.6. eli luennon 8 pdf:ssä, sivun 9 relatiivipronominitaulukossa. *Virheellisesti*  feminiinin yks. genetiivinä oli fem. yks. nom. eli ἥ oli taulukossa kaksi kertaa.
Relatiivipronomini joka, mikä on feminiinissä tietysti ἥ (nom.), ἥς (gen.), ᾕ (dat.), ἥν (akk.) eli se seuraa samaa logiikkaa kuin esim. fem. artikkeli. Olen nyt korjannut virheen myös pdf:ään.

Kiitos huomiosta!
t. Ulla

 

Luento 12.6.

Viimeisenä uutena asiana tenttiin opimme tänään supistumaverbit. Niitä ei tarvitse opetella systemaattisesti ulkoa, mutta supistumasäännöt ja tavallisimpien supistumaverbien käyttäytyminen on hyvä tuntea. Kotitehtävänä sivulta 132 lauseet 1-8. Paljon onnea tenttiin ja hyvää kesää kaikille!

t. Nina

Ullan terveiset:
Kerratkaa ahkerasti mutta rauhallisin mielin viikonloppuna. Maanantaiksi tein meille harjoituskertauksen, teemme sen yhdessä niin saatte tuntumaa. Vaikutelmani on (ja opettajana olen tässäkin asiassa teitä viisaampi!), että olette ihan hyvin kärryillä. Syytä paniikkiin ei ole kun vain treenaatte nyt viikonlopun. Ohjeeni ovat siis :

  • Lue kielioppiasiat kirjasta + Ullan & Ninan slideista
  • Opettele ja harjoittele keskeiset taivutuskaavat, paino verbeissä ja deklinaatioissa (1 dekl. –> ἡ τῆς jne; 2. dekl. –>  ὁ, τοῦ, jne.). Kirjan takana on käteviä taulukoita ja olen huomannut että olette itse tehneet erinomaisia muistiinpanoja
  • Käy läpi oppikirjan tehtäväosiot sekä tunnilla yhdessä tehtyjä tehtäviä.

Hyvää viikonloppua ja muistakaa myös rentoutua!

T. Ulla

 

 

 

Luento 11.6.

Jatkoimme konjunktiivien ja eri sivulausetyyppien kanssa. Tunnilla tehtiin ryhmätöinä laatimaani harjoitusmonistetta (ks. materiaalit!): ennätimme käydä 4 ensimmäistä lausetta, loput 4 huomisen luennolla t. maanantaina. Monisteeseen oli livahtanut mm. sigma-aoristeja ja infinitiivejä, mutta huomasitte, että tekstistä selviää kyllä vaikka siellä olisi jotain yllättävääkin.

Kotitehtävä: Piispa Filippos ja valeprofeetat, lauseet 6-11.

P.S. Nina pitää huomisen oppitunnin. Alfasta oomegaan -kirjaa on tuolloin saatavilla 20 e hintaan siitä kiinnostuneille.

 

 

Luento 10.6.

Tänään puhuttiin välikertauksestesta ja siihen valmistautumisesta:

  • koealue: γ.1-γ.6 eli siihen kuuluvat kielioppiasiat, kirjan keskeinen (lihavoitu) sanasto sekä näiden lukujen tehtävät.
  • kertauksen tavoitteeksi näen varmistaa että teillä on tarvittavat tiedot jatkoa varten sekä saamme selville, mitä alueita kannattaakesätauon aikana kerrata
  • tehtävät tulevat olemaan suomennoksia, joitakin monivalintoja sekä sanojen määrittelyjä
  • Katsokaa läpi myös tunneilla läpikäydyt esimerkit
  • Oma tavoitteeni on nähdä teidät kaikki elokuussa!

Huomisen kotitehtävä: konjunktiivin muodostaminen, käyttö päälauseessa, sekä kirjan harj. s. 124, lauseet 1-5 (saa tehdä loppuun jos haluaa). Teimme lauseita yhdessä tunnilla, lause 1 on jo käyty yhdessä läpi.

Huomiseen!

 

 

Luento 9.6.

Tänään kerrattiin imperfektiä, puhuttiin määrittelystä: kesäkurssilla mediumin ja passiivin preesensissä ja imperfektissä määrittelyksi kelpaa kirjan linjauksen lisäksi: med.-pass. ind. prees. yks. 1. jne + (sen jälkeen kun on selvittänyt sanan merkityksen & kontekstin) merkitään onko kyseessä med. vai pass. sekä, kun on kyseessä deponenttiverbi, tämä annetaan perusmuodon yhteydessä (joka myös asian paljastaa).

Uusi asia: aoristin aspekti ja 2. eli vahva aoristi, pdf:t liitteenä, asia kirjan s.106-112. Sivulla 112 oleva lista on tärkeä, sitä kannattaa opiskella niin hyvin kuin voi. Kerron huomenna top 10-verbit.

Kotitehtävä: Patmoksen näkijä s. 113.

Huomiseen!

Ulla

Luento 5.6.

Kerrattiin passiivi, mediumi ja deponenttiverbit, sekä tarkastettiin kotitehtävät sivulta 96. Uutena asiana opittiin imperfekti.

Kotitehtäväksi tuli käännökset ja määrittelyt sivulta 104.
Harjoitelkaa kotona harjoitusmonisteen avulla augmentin muodostusta ja opetelkaa imperfektin taivutuspääteet. Maanantaina opitte 2. aoristin, joka käyttää samoja persoonapäätteitä.

Luento 4.6.

Tämän päivän uutena asian mediumi, passiivi ja deponenttiverbit (materiaaleissa taas powerpointit). Läksy: kirja s. 88-95, tehtävä “Ateria Matteuksen talossa” s 96 + sanastoa.

Luento 3.6.

Kertasimme pronomineja ja opettelimme uutena asiana 1. deklinaation maskuliinit ja 2. deklinaation feminiinit sekä adjektiivin käytön näiden kanssa. Teimme ja tarkistimme tunnilla kirjan taivutustehtävän sivulta 85. Kotitehtävänä käännöslauseet s. 85-86 sekä sanaston opettelu. Materiaaleissa päivän powerpointit pdf:nä.

T. Nina

Luento ma 2.6.

Tänään käytettiin aikaa läksyn kertaamiseen mutta ehdittiin käydä nopeasti läpi yleisimpiä pronomineja. Nina Nikki pitää tiistain 3.6. tunnin ja mahdollisesti pronominikertauksen. Kotitehtävänä β.5 pronominit s. 75-79 sekä kotitehtävä “Hyvä paimen” s. 80. Luennon tiivistelmä ohessa, sieltä saat täydennettäviä taulukoita ym.

T. Ulla