Publications

Our publications related to the theme

2022

Ikävalko, E. (tulossa 2022). Toisen poikkeus on toisen normaali – keskustelua mielenterveydestä ja poikkeusoloista pandemian aikana. Teoksessa Nuorten elinolot vuosikirja 2022. Helsinki: THL

Ikävalko, E., Mikkola, A., Brunila, K. (arvioitavana). Affective encounters of gender equality work in academia. European journal of women’s studies. 

Ikävalko, E. (arvioitavana) Affective belonging and solidarity in peer support based mental health work. Critical and radical social work.
Vainio, S. E., Mertanen, K., & Brunila, K. (arvioitavana). Governing through Potential in EU Youth Policy Steering. European Education Research Journal.

2021

Brunila, K. (2021). 10 vuotta nuorten siirtymien tutkimusta. Mitä tulikaan tehdyksi? Blogi-kirjoitus. Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa-tutkimushanke.

Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (2021). Esipuhe. (Introduction). Teoksessa Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (toim). Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvulla. [Therapeutic Power: Tensions between Happiness and Wellbeing in 2000s].

Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (2021). Terapeuttisen vallan käsitteellisiä näkökulmia ja historiallisia kehityspolkuja (Conceptual and historical approaches to therapeutic power). Teoksessa Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (toim). Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvulla. [Therapeutic Power: Tensions between Happiness and Wellbeing in 2000s].

Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (2021). Terapeuttisen vallan kritiikki. (Critique of therapeutic power). Teoksessa Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (toim.). Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvulla. [Therapeutic Power: Tensions between Happiness and Wellbeing in 2000s].

Brunila, K. (2021). Kasvatuksen, koulutuksen ja eriarvoisuuden kehässä ja miten päästä kehästä ulos. kristiinabrunila.com2021(17.3.2021). http://www.kristiinabrunila.com/2021/03/17/511/

Brunila, K., Ylöstalo, H., Saari, A. & Harni, E. (2021). Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvulla. [Therapeutic Power: Tensions between Happiness and Wellbeing in 2000s]. Vastapaino.

Brunila, K., Ikävalko, E., Kurki, T., Masoud, A., Mertanen, K., Mikkola, A., Mäkelä, K. (forthcoming). Transitions, Justice and Equity in Education. Teoksessa Noblit, G.W. (Ed.). Oxford Research Encyclopedias: The Oxford Encyclopedia of Race and Education; Oxford University Press. On line publication.

Brunila, K., Vainio, S. & Toiviainen, S. (2021). The Positivity Imperative as a Form of Cruel Optimism. Theme number of Youth, Education and the Ethos of Vulnerability in Uncertain Times. Journal of Applied Youth Studies.

da Silva Gonçalves, J., & Ikävalko, E. (Hyväksytty/painossa). Uusliberaalin ihanneopiskelijan haamu – Kyvykkyysihanteet opiskelijoiden tarinoissa. NMI-bulletin.

Ikävalko, E. (2021). Toipumisorientaatio nuorille aikuisille suunnatussa mielenterveystyössä. Teoksessa Brunila, K., Ylöstalo, H., Saari, A. & Harni, E. (toim) Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun SuomessaVastapaino.

Ikävalko, E. (hyväksytty/painossa). Affektiivinen kuuluminen vertaisuuteen perustuvassa mielenterveystyössä. [Affective belonging in peer support based mental health work] Sosiologia.

Kurki, T. & Brunila, K. (Hyväksytty/painossa). Psy-expertise and refugee training. Teoksessa McLeod, J. & Connor, K. (toim). Temporality and Place in Educational Research: Looking Beyond Local/Global Binaries. Routledge.

Laukkanen, H. Riittävää korkeakouluopiskelijaa etsimässä. Pro gradu –tutkielma.

Mertanen, K., Vaino, S. E. & Brunila, K (hyväksytty) Educating for the Future? Journal of Education Policy.

Mertanen, K. (2021). Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä unohtuvat rakenteet. Ilmiö-media. 17.5.2021: https://ilmiomedia.fi/artikkelit/nuorten-syrjaytymisen-ehkaisyssa-unohtuvat-rakenteet/

Mertanen, K., Tiainen, K., Ikävalko, E., Kurki, T., Leiviskä, A., & Brunila, K. (Hyväksytty/painossa). Nuorten kansalaisuus paikallisen ja globaalin politiikan risteämissä. teoksessa Kasvatussosiologian vuosikirja III. Koulutuksen politiikat ja hallinnan muodot FERA Suomen kasvatustieteellinen seura.

Mäkelä, K. & Brunila, K. (forthcoming). Nuoret aikuiset ja tukijärjestelmien terapeuttinen valta. Teoksessa Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (toim.) Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvulla. [Therapeutic Power: Tensions between Happiness and Wellbeing in 2000s].

Mäkelä, K., Mertanen, K. & Brunila, K. (2021). Outreach Youth Work and Employability in the Ethos of Vulnerability. Power & Education.

Mäkelä, K., Ikävalko, E. & Brunila, K. (2021). Shaping the Selves of ’at Risk’ Youth on Debt and Poverty in Finland. Teemanumerossa Youth, Education and the Ethos of Vulnerability in Uncertain Times. Journal of Applied Youth Studies.

Toiviainen, S. & Brunila, K. (2021). Emerging Multi-Professional Assemblages of Precision Youth Guidance and Support Producing Resilient and Future Oriented Citizens. Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance.

2020

Brunila, K. (2020). Taloustalkoohenkisyyden viheliäisessä kehässä. Tutkitusti2020(30.4.2020). http://www.tutkitusti.fi/taloustalkoohenkisyyden-viheliaisessa-kehassa/

Brunila, K., Ikävalko, E., Honkasilta, J. & Isopahkala-Bouret, U. (2020). Enhancing criticality and resistance through teaching in the neoliberal academy. Subjectivityhttps://doi.org/10.1057/s41286-020-00102-z

Brunila, K., Honkasilta, J., Ikävalko, E., Lanas, M., Masoud, A., Mertanen, K. & Mäkelä, K., (2020). The Cultivation of Psy-subjectivity of Young Adults ‘at risk’ in the Ethos of Vulnerability. In The Handbook of Therapeutic Cultures. London: Routledge.

Brunila, K. & Lundahl, L., (2020). Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Brunila, K. & Lundahl, L. (2020) Introduction. Youth on the Move – what’s the problem? Teoksessa Brunila, K. & Lundahl, L. (toim.) Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki University Press.

Brunila, K. & Lundahl, L. (2020) Epilogy – revealing public secrets. Teoksessa Brunila, K. & Lundahl, L (toim.) Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki: University Press.

Brunila, K, Mertanen, K. & Mononen Batista-Costa, S. (2020). Economic worries – therapeutic solutions? Entrepreneurial and therapeutic governing of transitions of young adults. Teoksessa Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki: Helsinki University Press.

Brunila, M. K. & Ylöstalo, H. M. (2020). The Nordic Therapeutic Welfare State and Its Resilient Citizens. Teoksessa The Handbook of Therapeutic Cultures. London: Routledge.

Brunila, K. (2020). Irti vahingollisesta luokittelusta. (Overcoming harmful classifications). Vamlas-säätiön blogi.

Lanas, M., Bendix Petersen, E. & Brunila, K. (2020). The discursive production of misbehaviour in professional literature available for Finnish teachers. Critical Studies in Educationhttps://doi.org/10.1080/17508487.2020.1771604

Ikävalko, E. (2020). En ole lääkevastainen mutta…. CoSupport – INTERRUPTING YOUTH SUPPORT SYSTEMS IN THE ETHOS OF VULNERABILITY, 2017-2021, Academy of Finland -blogi2020(3.3.2020). https://blogs.helsinki.fi/cosupport/

Ikävalko, E. (2020). Nuorille aikuisille suunnattu kolmannen sektorin mielenterveystyö Suomessa. CoSupport – INTERRUPTING YOUTH SUPPORT SYSTEMS IN THE ETHOS OF VULNERABILITY, 2017-2021, Academy of Finland -blogi2020(22.9.2020). https://blogs.helsinki.fi/cosupport/2020/09/22/nuorille-aikuisille-suunnattu-kolmannen-sektorin-mielenterveystyo-suomessa/

Kurki, T., & Brunila, K. (2020). Colonial imaginaries and psy-expertise on migrant and refugee mental health in education. Teoksessa J. McLeod, & K. O’Connor (Toimittajat), Temporality and place in educational research: Looking beyond local/global binaries Routledge.

Kurki, T. (2020). Rasismi ja tiukka maahanmuuttopolitiikka sairastuttavat pakolaisten mielen. CoSupport – INTERRUPTING YOUTH SUPPORT SYSTEMS IN THE ETHOS OF VULNERABILITY, 2017-2021, Academy of Finland -blogi2020(30.10.2020). https://blogs.helsinki.fi/cosupport/2020/10/30/rasismi-ja-tiukka-maahanmuuttopolitiikka-sairastuttavat-pakolaisten-mielen/

Lanas, M., Petersen, E. B., & Brunila, K. (2020). The discursive production of misbehaviour in professional literature. Critical Studies in Education. https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1771604

Masoud, A., Kurki, T. & Brunila, K. (2020). Learn Skills and Get Employed. Constituting the Employable Refugee Subjectivity through Integration Policies and Training Practices. Teoksessa Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Mertanen, K., Pashby, K., & Brunila, K. (2020). Governing of young people ‘at risk’ with the alliance of employability and precariousness in the EU youth policy steering. Policy Futures in Education18(2), 240-260. https://doi.org/10.1177/1478210319838666

Mertanen, K., Mäkelä, K. & Brunila, K (2020). What’s the Problem (Represented to Be) in Finnish Youth Policies and Youth Support Systems. International Studies in Sociology of Educationhttps://doi.org/10.1080/09620214.2020.1752770

Mertanen, K. (2020) Not a Single One Left Behind. Governing the “Youth Problem” in Youth Policies and Youth Policy Implementations. Unigrafia: University of Helsinki. Helsinki Studies in Education 98.

2019

Brunila, K. (2019). The Power of Critical Feminist Pedagogy in Challenging “Learnification” and the Neoliberal Ethos. In S. Magaraggia, G. Mauerer, & M. Schmidbaur (Eds.), Feminist Perspectives on Teaching Masculinities: Learning Beyond Stereotypes (Teaching with Gender). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429201769-2

Brunila, K., Mertanen, K., Tiainen, K., Kurki, T., Masoud, A., Mäkelä, K. & Ikävalko, E. (2019). Vulnerabilizing Young People: Interrupting the ethos of vulnerability, the neoliberal rationality, and the precision education governance. In Journal of the Finnish Anthropological Society.

Brunila, K. (2019). Interrupting psychological management of youth training. In Education Inquiry. Published online.

Brunila, K., Mertanen, K., Ikävalko, E., Kurki, T., Honkasilta, J., Lanas, M., Leiviskä, A., Masoud, A., Mäkelä, K. & Fernström, P. (2019). Nuoret ja tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa. Kasvatus50(2), 107-119

Honkasilta, J. & Vehkakoski, T. (2019). The Premise, Promise and Disillusion of the ADHD Categorization – Family Narrative about the Child’s Broken School Trajectory. Emotional and Behavioral Difficulties.

Honkasilta, J. (2019). Toiseuttava erityistarve – ADHD-diagnosoitujen nuorten identiteettineuvottelut heidän koulukokemuksissaan. In Kasvatus.

Honkasilta, J., Ahtiainen, R., Hienonen, N., & Jahnukainen, M. (2019). Inclusive and Special Education and the Question of Equity in Education: The Case of Finland. teoksessa M. J. Schuelka, C. J. Johnstone, G. Thomas, & A. J. Artiles (toim.) The SAGE Handbook on Inclusion and Diversity in Education. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781526470430.n39

Koutsoklenis, A., Honkasilta, J. & Brunila, K. (2019). Reviewing and reframing the influence of relative age on ADHD diagnosis: beyond individual psycho(patho)logy. Pedagogy, Culture and Society, 28(2), 165–181.

Kurki, T. (2019). Immigrant-ness as (mis)fortune? : Immigrantisation through integration policies and practices in education. Doctoral dissertation. University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences. Helsinki Studies in Education 40.

Kurki, T., Brunila, K. & Lahelma, E. (2019). Constituting immigrant care workers through gendering and racialising practices in education. In Nordic Journal of Migration Research.

Kurki, T. (2019). Marginalisoiko kotouttaminen maahanmuuttajia mukaan ottamisen sijaan? Liikkeessä yli rajojen -blogi2019(16.3.2019). https://liikkeessaylirajojen.fi/marginalisoiko-kotouttaminen-maahanmuuttajia-mukaan-ottamisen-sijaan/

Lanas, Maija & Brunila, Kristiina (2019). Bad Behaviour in School: a discursive approach. British Journal of Sociology of Education, 40(5), 682–695.

Leiviskä, A., (2019). The Issue of ‘Radical Otherness’ in Contemporary Theories of Democracy and Citizenship Education. In Journal of Philosophy of Education.

Luukkonen, V. (2019). ”Käytännössähän tämä on siis ihan pelkkää bisnestä” –maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen yksityistymisen tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto kasvatustieteellinen tiedekunta.

Masoud, A., Holm, G., & Brunila, K. (2019). Becoming Integrateable: Hidden Realities of Integration Policies and Training in FinlandInternational Journal of Inclusive Education.

Mertanen, K., Pashby, K. & Brunila, K. (2019). Governing of young people ‘at risk’ with the alliance of employability and precariousness in the EU youth policy steering.  In Policy Futures of Education.

Tiainen, K., Leiviskä, A. & Brunila, K. (2019). Democratic Education for Hope: Contesting the Neoliberal Common Sense. In Studies in Philosophy and Education. Prologue: Silences and challenges.

Vaissi, Vivi. (2019). Nuoret ja ohjausasiantuntijat haavoittuvuuden eetoksessa : Ohjaamot diskursiivisena käytäntönä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto kasvatustieteellinen tiedekunta.

 

2018

Brunila, K., Mertanen, K., Ikävalko, E., Kurki, T., Honkasilta, J., Leiviskä, A., Masoud, A. & Mäkelä, K. (2018). Nuoret ja tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa. In Kasvatus.

Brunila, K. (2018). The Power of Critical Feminist Pedagogy in Challenging ‘Learnification’ and the Neoliberal Ethos. In Feminist Perspectives on Teaching Masculinities: Learning Beyond Stereotypes. Routledge.

Brunila, K. & Valero, P. (2018). Anxiety and the making of research(ing) subjects in neoliberal academia. In Subjectivity. 11 (1). 74-89.

Fernström, P. (2018). Itsevastuullistettu hyvinvointi. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto kasvatustieteellinen tiedekunta.

Ikävalko, E. & Brunila, K. (2018.) Coming to discursive-deconstructive reading of gender equality. In International Journal of Research and Method in Education.  1–13.

Kurki, T., Masoud, A., Niemi, A-M., & Brunila, K. (2018). Integration Becoming Business: Marketisation of Integration Training for Immigrants. European Educational Research Journal17(2), 233-247. https://doi.org/10.1177/1474904117721430

Kurki, T., Holmes, K., Masdeu, F., Gardinier, M., Mkrtchyan, A., Baumann, R., Loi, M., Søby, M., & Henderson, K. (2017). Albania Education Policy Review: Issues and Recommendations: Extended Report. Éditions UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259245

Mertanen, K. & Brunila, K. (2018). Prison Break. Transition of Young People with a Criminal Background from Prison to Civil Society. In Education Inquiry.

Mertanen, K. (2018). Political discourse steering One-Stop Guidance Centers. In M. Määttä (Ed.), One-Stop Guidance Center (Ohjaamo) – Ready to offer multi-agency services for the young (Sivut 19-22). Jyväskylä: Kohtaamo-hanke (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus.

Mononen-Batista Costa, S., & Brunila, K. (2016). Becoming entrepreneurial: Transitions and education of unemployed youth. Power and Education8(1), 19-34. https://doi.org/10.1177/1757743815624115

Vainio, S. (2018). Syrjäytymisharha. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto kasvatustieteellinen tiedekunta.

 

2017

Brunila, K. & Rossi, L-M. (2017). Identity Politics, the Ethos of Vulnerability, and Education. In Educational Philosophy and Theory. 50(3), 287–298.

Brunila, K. & Hannukainen, K. (2017). Academic Researchers on the Project Market in the Ethos of Knowledge Capitalism. In European Educational Research Journal. 16 (6). 907-920.

Brunila, K. (2017). A Diminished Self. Entrepreneurial and Therapeutic Ethos Operating With a Common Aim. In Sociology of Education II: major themes in education. Ball, S. J. (toim.). New York: Routledge – Taylor & Francis Group. 11 (4). 477-486.

Brunila, K., Ikävalko, E., Kurki.T., Masoud, A., Mertanen, K., Mikkola, A., & Mäkelä, K. (2017). Transitions, justice, and equity in education. In Oxford Encyclopedia of Education. Oxford University Press.

Freedman, J. & Honkasilta, J. (2017). Dictating the boundaries of ab/normality: a critical discourse analysis of the diagnostic criteria for attention deficit hyperactivity disorder and hyperkinetic disorder. In Disability & Society, 32(4), 565–588.

Hannukainen, K. & Brunila, K. (2017). “Jokainen verissä päin sitä omaa edistää” – Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalismissa. In Aikuiskasvatus. 37 (2). 96-107.

Harni, E., Brunila, K., Värri, V-M., & Saari, A. (2018). Oppilaiden hyvinvointia voidaan lisätä pahoinvointia vähentämällä: Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan epätoivo ja kyynisyys ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Helsingin Sanomathttps://www.hs.fi/paivanlehti/29062018/art-2000005736382.html

Honkasilta, J. & Vehkakoski, T. (2017). Autenttisuutta lääkitsemässä vai lääkitsemällä? Adhd-lääkitykselle annetut merkitykset nuorten identiteettien muokkaajana. In Nuorisotutkimus 35(4), 21-34.

Honkasilta, J. (2017). Mikä on adhd? – Sosiokulttuurinen näkökulma. Best Practice : psykiatria ja neurologia5(17).

Honkasilta, J. (2017). Diagnooseista ja ihmisen kohtaamisesta ihmisenä. Terveydenhoitaja2017(3-4), 54-55.

Honkasilta, J. (2017). “Diagnosing” the Need or in “Need” of a Diagnosis? Reconceptualizing Educational Need. In K. Scorgie, & D. Sobsey (Eds.), Working with Families for Inclusive Education : Navigating Identity, Opportunity and Belonging (pp. 123-141). Emerald. International Perspectives on Inclusive Education, 10. https://doi.org/10.1108/S1479-363620170000010014 Open Access

Ikävalko, E. (2017). Työtä, työtä, työtä tehdään…. CoSupport – INTERRUPTING YOUTH SUPPORT SYSTEMS IN THE ETHOS OF VULNERABILITY, 2017-2021, Academy of Finland -blogi2017(27.10.2017).

Kurki, T., Masoud, A., Niemi, A-M. & Brunila, K. (2017). Integration becoming business: marketisation of educational policies and integration practices for immigrants. In European Educational Research Journal.

Lanas, M. (2017). An Argument for love in intercultural education in teacher education. In Intercultural Education. 28(4).

Ylöstalo, H. & Brunila, K. (2017). The Limits and Possibilities of Equality Pedagogy in an Era of Marketisation. In Gender & Education.

 

2016

Brunila, K., & Ryynänen, S. (2016). NEW RULES OF THE GAME. Youth training in Brazil and Finland as examples of new global network governance.

Brunila, K., Ikävalko, E., Kurki, T., Mertanen, K., & Mikkola, A. (2016). Revisiting the ’Vulnerability ethos’ in Cross-Sectoral Transition Policies and Practices for Young People. In Research in Comparative and International Education. 11(1), 69–79.

Brunila, K., & Siivonen, P. (2016). Preoccupied with the self: towards self-responsible, enterprising, flexible and self-centred subjectivity in education. In Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1), 56–69.koutaw

Honkasilta, J. (2016). Voices behind and beyond the label : the master narrative of ADHD (de)constructed by diagnosed children and their parents [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 553. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6636-2 Open Access

Honkasilta, J. (2016). Äänet adhd:n takana : sosiokulttuurinen näkökulma. ADHD27(3), 16-19. http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd3_2016nettiin.pdf Open Access

Koskela, A. & Lanas, M. (2016). Fabricating expert knowledge of the disturbing behaviour of problematic students. In Pedagogy, Culture and Society. 24(3), 459-471.

Lanas, M. (2016). Emerging emotions and participatory ethnographic research. In M. Zembylas & P. Schutz (Eds.) “Methodological Advances in Research on Emotion in Education”. Switzerland: Springer. 111-121.

Mononen Batista-Costa, S., & Brunila, K. (2016). Becoming Entrepreneurial – Transitions and education of unemployed youth. In Power and Education, 8(1), 19–34.

2014-2015

Brunila, K., & Mertanen, K. (2014). Nuorisotakuu ajaa projektimarkkinoille. Uutistamo.fi2014 (7.11.2014).

Brunila, K. (2014). The Rise of Survival Discourse in the Era of Therapisation and Marketisation of Education. (Invited article by the editor Professor Evie Zambeta, special number Education in times of Crisis). In Education Inquiry, 5(1), 7–23.

Brunila, K. & Siivonen, P. (2014). Preoccupied with the Self. Towards self-responsible, enterprising, flexible, and self-centred subjectivity in education. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 37(1), 56–69.

Ecclestone, K., & Brunila, K. (2015). Governing emotionally vulnerable subjects and “therapisation” of social justice. In Pedagogy, Culture & Society, 23(4), 485–506.

Lanas, M. & Zembylas M. (2015). Revolutionary love at work in an arctic school with conflicts. In Teaching Education. 26(3). 272-287.

Kurki, T. & Brunila, K. (2014). Education and training as projectised and precarious politics. In Power and Education 6(3), 283–294.

Lanas, M. & Rautio, P. (2014). Reciprocity as a relation – Two examples of conducting research in Finnish Lapland. In S. White and M. Corbett (Eds.) Doing Educational Research in Rural Settings: Methodological Issues, International Perspectives and Practical Solutions. Routledge. 181-192.

Lanas, M. & Zembylas, M. (2014). Towards a Transformational Political Concept of Love in Critical Education. In Studies in Philosophy and Education. 34. 31-44.