SEMINAARI: e-osallisuus, esteettömyys ja maahanmuuttajat

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Viestinnän tutkimuskeskus (CRC)ja Oikeusministeriö järjestävät 24.3.2011 Tieteiden talossa seminaarin,jossa pohditaan tutkimuksen, käytänteiden ja kokemusten kautta muodostuvaa kuvaa maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta integroitumisesta sekä toisaalta maahanmuuttajia aktiivisina sosiaalisen median käyttäjinä.

Seminaarin ohjelma