Välkommen till bloggen!

På denna sida hittar du all information om den svenskspråkiga ledarskapsutbildningen för daghemsföreståndare som utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia arrangerar på hösten 2014. Utbildningen är ett pilotprojekt som arrangeras i samarbete med Helsingfors stad och Helsingfors universitet. Utbildningen delfinansieras av Svenska kulturfonden.

Utbildningen omfattar fyra närstudiedagar som arrangeras enligt följande tidtabell: Dag 1: 16.9.2014, Dag 2: 8.10.2014, Dag 3: 5.11.2014, Dag 4 (slutseminarium): 10.12.2014.

För ytterligare information om utbildningen kontakta:

Bild: Paula Sundell

6 svar på ”Välkommen till bloggen!

 1. Dag 3 var rik på innehåll och gav ny inspiration till utvecklandet av hur vi tänker om mångkulturellt och barns hundra språk.Vi har så många rika barn och rika pedagoger.
  Jag personligen tilltalas väldigt av Reggio Emilia filosofin. Roligt att höra på föreläsare som brinner för sitt ämne ännu efter så många år.

 2. Utbildningen har så här långt gett mig, tankar, funderingar och reflektioner om utvecklingsområden inom dagvården. De föreläsare som vi har haft har tangerat pedagogiskt ledarskap och utveckling ifrån olika synsätt. Intressant har det varit.

 3. Utbildningen har varit otroligt givande. Föreläsarna har varit bra, speciellt tyckte jag om dag tre och Gunilla Dahlbergs föreläsning. Coachingen har gett oss utrymme för reflektion, resultaten kommer att synnas både långsiktigt och professionellt i Helsingfors svenska dagvård. Det har varit en utvecklande utbildning!

 4. På kursens 3:dje dag var nog höjdepunkten vår gäst från Stockholm Gunilla Dahlberg.
  Härligt att se en människa som hela sitt yrkes aktiva liv ängnat sig för dagvåren och ännu brinner för sin sak och fortsätter med det. Det var många fina saker hon tog fram. Miljöns betydelse och vad den kan erbjuda barnen att det finns plats och utrymmen att utforska. Jobba utan att allt skall genast städas undan för att utrymmet skall användas till annat. ”Öppenhet för det oväntade och okända”- där har vi något.

 5. Utbildningen har varit givande och mångsidig och föreläsningarna bra.
  Coachingen var bra tillfällen för reflektion och samtidigt en möjlighet att analysera vilka utvecklingsområden vi bör satsa på i daghemmet.
  Jag upplevde, precis som många andra, att dag tre med föreläsare Gunilla Dahlberg var oerhört inspirerande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *