Välkommen till slutseminarium onsdagen den 10 december 2014!

Välkommen att delta i slutseminariet för pilotutbildning i ledarskapsfärdigheter för daghemsföreståndare onsdagen den 10 december 2014!

Pilotutbildningen i ledarskap för daghemsföreståndare avslutas med ett slutseminarium med Mirjam Kalland som gästföreläsare. Seminariet avslutas med att deltagarna i utbildningen presenterar utbildningens resultat. Mer information om seminariet finns här.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av utveckling av svenskspråkig dagvård. Anmäl dig till seminariet senast fredag 5.12 här.

Då utbildningsprojektet delfinansieras av Svenska kulturfonden är deltagande till seminariet gratis.

Välkommen till bloggen!

På denna sida hittar du all information om den svenskspråkiga ledarskapsutbildningen för daghemsföreståndare som utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia arrangerar på hösten 2014. Utbildningen är ett pilotprojekt som arrangeras i samarbete med Helsingfors stad och Helsingfors universitet. Utbildningen delfinansieras av Svenska kulturfonden.

Utbildningen omfattar fyra närstudiedagar som arrangeras enligt följande tidtabell: Dag 1: 16.9.2014, Dag 2: 8.10.2014, Dag 3: 5.11.2014, Dag 4 (slutseminarium): 10.12.2014.

För ytterligare information om utbildningen kontakta:

Bild: Paula Sundell