Publiceringstillfälle: Utredning om det andra inhemska språket i småbarnspedagogik 22.4.2024

Utbildningsstyrelsen publicerar en ny utredning om det andra inhemska språket i småbarnspedagogik 22.4. I utredningen diskuteras det andra inhemska språket inom småbarnspedagogisk verksamhet utifrån  personalens och ledarnas perspektiv.

Programmet till publiceringstillfället publiceras inom kort, men du kan redan nu läsa mer om utredningen samt anmäla dig till publiceringstillfället här. Kom ihåg att anmäla dig senast 12.4.

Seminarium om flerspråkighet inom svenskspråkig småbarnspedagogik 11.4.2024

Svenska litteratursällskapet arrangerar ett seminarium om flerspråkighet inom svenskspråkig småbarnspedagogik och vi är med! Kom lyssna på oss och på andra intressanta föredrag om bland annat tvåspråkiga familjers val av språk, flerspråkighet och språkmedvetenhet. Du kan delta på plats i SLS auditorium i Helsingfors eller via Zoom. Kom ihåg att anmäla dig till seminariet senast på 4 april.

Mer information om seminariet och länken till anmälningsblanketten finns här.

Välkommen!

Välkommen till att följa projektet på vår bloggsida! Här kan du läsa mer om projektet, samarbetspartner och forskare i projektet samt bekanta dig med publikationer som har skrivits av projektets forskare. 

De Små (delaktig i språklig mångfald) är ett forskningsprojekt med syftet att öka förståelse kring svenska som andraspråk inom småbarnspedagogik ur olika aktörers perspektiv. Projektet strävar också efter att stödja det framväxande flerspråkiga språkidentiteten hos alla barn och att bidra till forskning kring svenska som andraspråk. Projektet startade i april 2023 och finansieras av Svenska kulturfonden.