Om projektet

De Små (delaktig i språklig mångfald) är ett forskningsprojekt med syfte att öka förståelse kring svenska som andraspråk inom småbarnspedagogik ur olika aktörers perspektiv. Projektet strävar också efter att stödja det framväxande flerspråkiga språkidentiteten hos alla barn.

Under de senaste åren har antalet elever och studerande med annan språkbakgrund än finska eller svenska stadigt ökat i Finland, även bland de yngre barnen. Enligt de senaste rapporterna var andelen barn under skolåldern (0–6 år) med utländsk bakgrund 12,1 procent i slutet av år 2021. I vissa områden, såsom i Närpes och i Vanda, har redan vart tredje barn under skolåldern utländsk bakgrund. Detta ställer krav för undervisning i svenska som andraspråk inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Projektet De Små har tre delsyften som stöder huvudsyftet att öka förståelse kring svenska som andraspråk inom småbarnspedagogik och att stödja det framväxande flerspråkiga identiteten hos alla barn. Forskare i projektet vill 1) stödja småbarnspedagogik genom att utveckla flerspråkiga praktiker för delaktighet i språklig mångfald, 2) bidra till forskning om minoritetsspråk, speciellt gällande olika språk i familjespråkspolicyn i partnerskap med daghem, och 3) bidra till finländsk andraspråksforskning med fokus på svenska som andraspråk.

I projektet samarbetar vi med flerspråkiga familjer, kommuner, lärarutbildning, barn och daghemspersonal, samt följer de dagsaktuella samhällsdiskurser kring småbarnspedagogik, lärarutbildning, flerspråkighet och svenska som andraspråk.

Läs mer om våra publikationer här och om våra aktiviteter här.