Master’s Theses

Here you can find list of Master’s theses and some dissertations in Development Geography. There are a few other theses outside of Development Geography on the list, because their subject is related to our field.

Master’s theses

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Dechy, Sarolta, Koulutuksellinen tasa-arvo Brasiliassa. Sosiaalinen ja alueellinen näkökulma
 • Heiskanen, Laura, Kestävän toimeentulon malli, jatropha ja pienviljelijänaiset Sambiassa
 • Kontro, Maria, Disaster risk reduction from gender perspective. A case study from Nicaragua
 • Tyvijärvi, Anu, Katastrofiriskien vähentäminen osana kehitysyhteistyötä – tapaustutkimus Meksikosta

2010

 • Hautala, Iida, Ilmastonmuutos, muuttoliike ja konflikti. Teoreettinen tarkastelu ympäristömuuttoliikkeistä ja alueiden alttiudesta niiden seurauksena syntyville konflikteille
 • Kanniainen, Antti, Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena
 • Kurronen, Anna, Borders of the mind: perceptions of the border and the other side in the San Diego-Tijuana region
 • Väyrynen, Taru, Naisten aseman ja köyhyyden välinen suhde Afrikassa eräiden indikaattorien valossa

2009

 • Mäkelä, Marianna, Finnish ways of speaking about Americans
 • Nuorteva, Paula, Resilience and adaptation strategies of rural livelihoods in Tonle Sap Area, Cambodia
 • Suihkonen, Tuija, Osallistuminen ja läpinäkyvyys kuntatasolla – tapaustutkimus Nicaraguasta
 • Tommila, Paula, Jatrophan viljely ja maankäyttö Vietnamissa

2008

 • Kinnunen, Katri, The effects of globalisation in the development of Vietnam since the beginning of the Doi moireforms
 • Kovero, Jouni, Polttopuun käyttö Filippiinien maaseudulla. Neljän metsäympäristöltään erilasen kylän vertailu
 • Lauha, Hanna, Hiv/Aids -tilanne ja sen vaikutukset inhimilliseen kehitykseen Pohjois-Namibiassa
 • Laurivuori, Jaana, Työnhaussa Suomessa. Maahanmuuttajien työllistymisestä Keravalla vuosina 2000-2005
 • Lipponen, Toni, Guatemala matkailun kohdealueena
 • Metsäkylä, Mikko, Koralliriutat ja rannikkotalous – Ulugan Bay, Filippiinit
 • Msagha, Johanna, Population development in Taita Taveta – A comparative study to national demographic trends
 • Oksanen, Eija, Imagining Malaysia
 • Ruotsalainen, Anna, Enhancing local livelihoods in Taita Hills, Kenya: indigeneous tree species as part of farmers’ livelihoods and environmental rehabilitation (luonnonmaantiede)
 • Sarnesto, Terhi, Site of heritage, scene of struggle – Street vending in Centro Histórico, Mexico City
 • Soininen, Jyri, Industrial Geographies of Cocaine
 • Weckström, Ari, Development aid and the challenge to deliver it efficiently – with special focus on SADC
 • Vilokkinen, Jaakko, Hanoin kaupungistumisprosessi ja vesihuollon tilanne – kansainvälisen talouden vaikutuksiako?

2007

 • Pietarinen, Kari, Hapanta ja emäksistä sadetta. Koillis-Viron palavankiven käytön rikki- ja hiukkaspäästöjen kehitys Virossa ja Etelä-Suomessa vuosina 1980-2005
 • Tanskanen, Erja, HIV-epidemia ja sen vaikutukset Ugandassa

2006 Dissertations

 • Ojalammi, Sanna, Contested Lands: Land Disputes in Semi-Arid Parts of Northern Tanzania – Case Studies of the Loliondo and Sale Divisions
 • Soini, Eija, Livelihood, land use and environment interactions in the highlands of East Africa

2006 Master’s thesis

 • Brummer-Korvenkontio, Margareta, Valta, valtio ja kehitysyhteistyö – Nicaraguan alkuperäiskansojen kaksikielisyyskoulutushanke peliteorian näkökulmasta ja osana monikulttuurisen valtion ja kehitysyhteistyön rakenteita
 • Heikkuri, Riitta, Muutokset naisten työelämässä doi moi-politiikan jälkeen Vietnamissa
 • Himberg, Nina, Community-based Ecotourism as a Sustainable Development Option in the Taita Hills, Kenya
 • Kiljunen-Ruotsalainen, Rauha, Kehitysmaat uutisten maailmassa. Tarkastelun kohteena STT:n ulkomaanuutiset syksy 2003 – kevät 2004
 • Suikkanen, Hannele, Segregated Nairobi: Problems and survival strategies in Makina and Soweto.
 • Vesa, Mikko, Globalisaation kynnyksellä Keski-Amerikassa? Kehitysteoreettisia tulkintoja Keski-Amerikasta ja Costa Ricasta

2005 Licentiate

 • Kaakinen, Inka, Quest for space: streetvendors and the use of public space in two Latin American cities 

2005 Master’s thesis

 • Hurskainen, Pekka, Change detection of informal settlements using multi-temporal aerial photographs – the case of Voi, Kenya , (kulttuurimaantiede)
 • Kullberg, Sami, Matkailu, luonnonsuojelu ja kestävä kehitys Tyynenmeren saarivaltioissa – esimerkkeinä Fidzi ja Tonga, (kulttuurimaantiede)
 • Lammio, Veera, Suomalaisnuorten valmius toimia kestävää kehitystä edistäen , (kulttuurimaantiede)
 • Rautanen, Saara, Argentiinan talouspoliittinen kriisi joulukuussa 2001 ja sen vaikutukset eri tulotasojen asuinalueilla Buenos Airesissa

2004

 • Elo, Minna, Liikkeellä altiplanon taivaan alla – muutto El Altoon
 • Salo, Laura, 12.10.2002 pommi-iskun vaikutukset Balin matkailuun
 • Teir, Markus, Uuden-Kaledonian dekolonisaation alueelliset vaikutukset poliittisen maantieteen näkökulmasta