Primon pilotti

Ainakin korkeakoulujen kirjastoväen piirissä “Primo” on jo varmasti monelle tuttu. Kyseessä on eräänlainen seuraavan sukupolven Nelliportaali-tyyppisten palvelujen järjestelmä. Ohjelmiston tekijä on Nelliportaalin taustalla toimivien MetaLib- ja SFX-ohjelmistojenkin taustalta löytyvä Ex Libris.Vanderbilt University on julkistanut Primon pilottiversion osoitteessa http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/.

Primossa on pyritty yksinkertaistamaan tiedonhakua. Vanderbiltin Primo-versiossa on yksi hakulaatikko. Hakulaatikkoa voi käyttää joko kirjastoluettelosta (Acorn) tai “artikkeleista ja tietokannoista” etsimiseen. (Vaihtoehdot on esitetty välilehtinä; jos siirtyy välilehdeltä toiselle, kirjoitettu haku suoritetaan myös toisella välilehdellä.) Artikkelihaku näyttää vielä nollatuloksia.

Nelliin verrattuna asiakkaan siis ei tarvitse miettiä, mihin aineistoryhmään haku kohdistetaan, vaan se kohdistuu periaatteessa kaikkeen. Sen jälkeen asiakas voi rajata hakutulosta yhdellä klikkauksella automaattisen “fasetoinnin” perusteella esim. seuraavasti:

  • Vain saatavissa olevaan painettuun aineistoon tai vain verkkoaineistoon
  • Vain tuloksiin, joissa esiintyy tietty asiasana. Tarjolla on lista hakutuloksessa usein esiintyvistä asiasanoituksista
  • Tiettyyn julkaisuaikaan, genreen, kieleen tai hyllyluokkaan, joista niistäkin on valmis lista.

Kun tarkastellaan yksittäistä hakutulosta, näyttää siltä, että se, mikä Nellissä on SFX- eli Linkit-linkin takana, on Primossa istutettu jo tietueen alalaitaan valmiiksi. Tästä voin kyllä erehtyäkin.

Teknisesti Primossa pyritään vähentämään riippuvuutta etähauista ja siirtymään kohti metadatan haravointia. Kun Nellissä tekee haun, portaali ottaa yhteyden tietokantaan tai useaan tietokantaan kerralla ja tekee asiakkaan haun siellä uudestaan, saa tulokset ja näyttää ne sitten asiakkaalle. Hakuyhteyksien pitäminen toiminnassa vaatii ylläpitoa, ja haku vie aina aikansa. Jos sen sijaan haravoidaan etätietokannoista metadata kokonaan valmiiksi portaalin taustalle, voidaan tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat erottaa asiakkaan hakukokemuksesta, nopeuttaa hakuja sekä parantaa mahdollisuuksia manipuloida dataa.

Vanderbilt on mitä ilmeisimmin haravoinut oman kirjastotietokantansa datan Primoon. Missä määrin se on voinut haravoida lisensoituja tietokantoja, ei vielä käy selville, kun ne eivät toimi ollenkaan. Sillä suunnalla haravointi saattaa osoittautua kerta kaikkiaan liian massiiviseksi ratkaisuksi – tai törmätä kustantajien vastustukseen. Iso kysymys on, missä määrin asiakkaita karkottaa tai hämmentää etähakujen (suhteellinen) verkkaisuus.

Asiakkaan tiedonhallinnan työkaluja ei ilman käyttäjätunnuksia pääse kunnolla kokeilemaan. Uutta näyttäisi olevan ainakin mahdollisuus kirjoittaa arvioita sekä mahdollisuus merkkauksiin eli tageihin. Miten merkkausten olisi tarkoitus toimia, siitä ei oikein saanut vielä selvää, kun niitä ei itse pääse tekemään ja niitä oli vielä niin vähän.

Ensi näkemältä Vanderbiltin luoma ympäristö vaikuttaa ihan toimivalta. Kirjastojen verkkopalveluiden käytettävyys on haaste, johon tuonkaltaisia ratkaisuja kyllä kaivataan.

Esa-Pekka Keskitalo

Creative Commons License

One thought on “Primon pilotti

  1. Primo tai muut vastaavat uuden sukupolven käyttöliittymät eivät ainakaan toistaiseksi pysty kokonaan korvamaan Nelli-portaalista tuttua etähakua (=monihaku).

    Primoon voi kuitenkin indeksoida kaikki kirjastoluettelot ja kirjaston omistaman digitaalisen materiaalin, jolloin näihin aineistoihin haku toimii sutjakkaasti. Toistaiseksi Primossa ja muissa vastaavissa tuotteissa lisensioidut kokoteksti- ja viitetietokannat ovat edelleen monihaun varassa.

    Primo on uuden sukupolven “älykäs” käyttöliittymä (front end), jonka taustalle tarvitaan ns. kirjastojen back end eli kirjastojärjestelmä, monihakupalvelu (Metalib), linkityspalvelu (Sfx) ja digitaalinen objektien hallintajärjestelmä.

Comments are closed.