OOXML: Suomi ei ota kantaa

Standardointia ei yleensä mielletä suurten tunteiden temmellyskentäksi, mutta joskus sentään silläkin saralla kipinöi.1 Tietokone-lehti kertoo 20.8. pidetystä kokouksesta, jossa yritettiin määrittää Suomen kantaa siihen, pitäisikö OOXML ottaa ISO:n standardoitavaksi nk. nopeutettua menettelyä käyttäen.

Kanta jäi määrittämättä, sen verran paljon ja vahvasti esitettiin mielipiteitä puolesta, vastaan ja siitä väliltä; Suomi, tarkemmin sanottuna SFS, tullee näin ollen pidättymään äänestyksestä. ISO:n äänestys tapahtuu 2.9.

OOXML eli “Office Open XML” on XML-määrittely Microsoft Office -dokumenttien esittämistä varten. Yksi suunnittelun pääperiaate on ollut, että myös vanhat Office-tiedostot on mahdollista esittää mahdollisimman uskollisesti.

OOXML on herättänyt kansainvälisestikin vilkasta ja kärjekästä debattia. Osan standardia vastaan esitetystä arvostelusta voinee panna yleisen Microsoft-vastaisuuden piikkiin, mutta myös aivan aiheellisia kysymyksiä on esitetty.

1) On jo olemassa ISO 26300 eli OpenDocument-formaatti (ODF). Eräiden arvostelijoiden mielestä olisi pitänyt pikemminkin etsiä keinoja esittää Office-dokumentit riittävällä tarkkuudella ODF:nä. On esitetty, että ODF:n ja OOXML:n suuri päällekkäisyys ei olisi standardoinnin periaatteiden mukaista.

2) Jotkut eivät tyrmää ajatusta OOXML:n olemassaolosta, mutta pitävät standardia teknisesti huonona ellei suorastaan mahdottomana. En ole alan asiantuntija, mutta näistä asioista ovat muut vuodatettaneet merellisen mustetta, ks. esim. http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20051216153153504

3) Kolmas seikka on, soveltuuko OOXML ISO:n nopeutettuun menettelyyn. Tämä nk. “fast track” luotiin, kun ISO:n usein sangen bysanttiset menettelytavat tekivät täysin ongelmattomienkin standardien hyväksymisestä hatnkalaa ja hidasta. Vaikka haluaa hyväksyä OOXML:n ja uskoo, että se on tai siitä tulee teknisesti hyväksyttävä, on syytä vielä kysyä, kuuluuko se kuitenkaan fast trackiin. Tuntuu, että OOXML kuuluu pikemminkin perusteellisen käsittelyn piiriin. Tämä näkyy uutisten mukaan olleen monen asiaa käsitelleeseen kokoukseen osallistuneenkin mielipide.

Esa-Pekka Keskitalo

1 Voiko saralla kipinöidä? Kyllä voi, jos kynnetään rauta-auralla kivistä peltoa.

One thought on “OOXML: Suomi ei ota kantaa

  1. Tällä saralla on lähtenyt nyt todellakin kipinöimään!

    Ensin Ruotsissa jouduttiin mitätöimään koko äänestys tuloksen manipuloinnin ja lahjonnan vuoksi, ja nyt on Suomessa SFS mokannut vielä pahemmin erottamalla äänestystilaisuuden vetäjän, joka kuitenkin hoiteli hankalan tilanteen esimerkillisen puolueettomasti – hän tosin kertoi myös henkilökohtaisen kantansa, mutta vasta äänestyksen jälkeen.
    Ks. http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=31500

    Asia olisi voitu hoitaa kiihkottomasti sekä Microsoftin että SFSn puolelta, mutta toisin on siis käynyt – mikä ei ole kunniaksi kummallekaan.

Comments are closed.