Jokapäiväinen hallintomme

Hallinnon tutkimuksen seuran julkaisema Hallinnon tutkimus -lehti on nyt luettavissa Elektrassa vuosikerrasta 2004 alkaen.

Kotimaiset lehdet -blogissa esitellään lyhyesti joitakin esimerkkejä lehden sisällöstä:

Vaikka hallinnon tutkimus saattaa kenties ensi kuulemalta kuulostaa kuivalta aiheelta, lehti käsittelee kuitenkin tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Oli hallinnosta ja sen järkevyydestä mitä mieltä tahansa, kukaan tuskin kiistää sitä, että hallinnon ja sen asettamien vaatimusten rooli on käynyt viime vuosina yhä keskeisemmäksi myös yliopistolaisten ja kirjastolaisten päivittäisessä elämässä.

Hallinnon tutkimus ilmestyy Elektrassa vuoden viiveellä, ja se on tuttuun tapaan luettavissa yleisten kirjastojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen paikallisverkoissa (monin paikoin myös etäyhteyden kautta) sekä muutamissa muissa käyttöoikeuden hankkineissa laitoksissa. Antoisia lukuhetkiä!

Hallinnon tutkimus Elektrassa:

https://oa.doria.fi/handle/10024/33697