Paikka auki

Kansalliskirjasto on tieteellinen palvelulaitos, joka vastaa kansallisen julkaisuperinnön ja tieteellisten kokoelmiensa kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Kirjasto toimii kirjastojen valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena, joka edistää kotimaista ja kansainvälistä yhteistoimintaa.
Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja maakuntakirjastoissa käytössä olevaa Nelli-tiedonhakuportaalia.

Kansalliskirjastossa on haettavana

tietojärjestelmäasiantuntijan

määräaikainen työsuhde 15.10.2008 (tai aloitus sopimuksen mukaan) – 31.12.2011 (hanke). Toimipaikka on osoitteessa Teollisuuskatu 23.

Tietojärjestelmäasiantuntija ylläpitää ja kehittää kansallista Nelli-tiedonhakuportaalia sekä osallistuu muistiorganisaatioiden yhteisen asiakasliittymän käyttöönottoon. Tehtävä vaatii mm. Perl:n, tietokannanhallintaohjelmien, verkkosivutekniikoiden sekä Unix:n tai Linux:n osaamista. Kirjastoalan, elektronisten kirjastopalveluiden ja alan standardien (MARC, Z39.50, OpenURL) tuntemus on hyödyksi.

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sovellussuunnittelun tai -kehityksen työkokemus. Arvostamme luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyötaitoja. Tietojärjestelmäasiantuntija kehittää uusia toimintamuotoja vastuullisissa kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisissa tehtävissä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 9. Kokonaispalkka asettuu 2 543 – 3 713 euroon kuukaudessa koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Lisätietoja tehtävästä ja palkasta antavat pääsuunnittelija Ari Rouvari, 050 4012 687, ari.rouvari@helsinki.fi sekä palvelupäällikkö Kristiina Hormia, (09) 191 44418, kristiina.hormia@helsinki.fi. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakemus osoitetaan Kansalliskirjastolle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Kansalliskirjasto, henkilöstösihteeri Aija Rantanen, PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO, tai sähköpostitse osoitteeseen kk-hallintopalvelut@helsinki.fi. Hakuaika päättyy perjantaina 26.9.2008 klo 15.45.

Helsingissä 9. syyskuuta 2008

Hallintovirasto