MIT päätti tallennusmandaatista

Peter Suberin Open Access News -blogin mukaan Massachusetts Institute of Technology on eilen päättänyt koko yliopistoa koskevasta tieteellisten artikkelien tallennusmandaatista. Mandaatti astuu voimaan välittömästi.

Sisällöltään MIT:n säätämä mandaatti muistuttaa suurelta osin Harvardin yliopiston tiedekuntien aiemmin tekemiä päätöksiä. Mukana on opt out -mahdollisuus, mutta pääsääntönä on kuitenkin se, että kaikki MIT:n henkilökunnan tuottamat artikkelit tulevat vapaasti saataville yliopiston julkaisuarkistoon. Tallennus ei perustu (ainakaan pelkästään) tutkijoiden tekemään itsearkistointiin, vaan heidän velvollisuutenaan on ainoastaan antaa viimeinen “oma” versionsa julkaisustaan yliopiston käyttöön, jolloin varsinaisesta tallennustyöstä vastaavat muut henkilöt.

MIT on yksi maailman kiistattomista huippuyliopistoista, ja kun samansuuntaisia päätöksiä on viime aikoina tehty myös mm. Harvardissa ja Stanfordissa (Helsingin yliopistoa tietysti unohtamatta) , näyttää siltä että rinnakkaisjulkaiseminen on viimein saamassa toden teolla tuulta purjeisiinsa.

Uutinen Open Access News -blogissa (18.3.2009):

Ks. myös aiemmat uutiset:

Ja tieteellisten artikkelien rinnakkaisjulkaisemisen/tallentamisen vaikutuksista yleisemmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *