VMF – ristiinkävelyä metadatamarkkinoilla

Metadatamaailmaan on syntynyt jälleen uusi akronyymi:  VMF joka on lyhenne sanoista Vocabulary Mapping Framework.

Sen lähtökohtana on jo olemassa oleva RDA/ONIX -kehikko.  Kunnianhimoisena tavoitteena on mapata kattavasti ja auktoriteettiluonteisesti kaikki merkittävimmät aineistojen kuvailuun liittyvät sanastot ja luokitukset, joita käytetään julkaisijoiden ja muistiorganisaatioiden välisessä tiedonvaihdossa. Uudella mallilla ei ole tarkoitus korvata olemassa olevia metadatastandardeja vaan parantaa niiden yhteentoimivuutta.

Siinä ovat mukana kirjastomaailmassa jo hyvin tunnetut Dublin Core, DOI, FRBR, MARC21, ONIX ja RDA sekä lisäksi museoalan CIDOCin CRM (Conceptual Reference Model),  pääasiassa musiikkiäänitteissä käytetty XML-standardi DDEX (Digital Data Exchange)  ja IEEEn opiskelumaailmaan liittyvä standardi LOM (Learning Object Metadata). Tarkoituksena on luoda jatkuvasti ylläpidettävä järjestelmä, johon voidaan myöhemmin liittää mukaan uusia standardeja.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • tukea vastaavuustaulukkojen rakentamista lähdestandardien sanastojen välille
  • luoda viitekanta, jota uusien sanastojen kehittäjät voivat käyttää apuna
  • tukea metadatan vaihtoa, palvella sen automaattista uusiokäyttöä ja vähentää sen ylläpitokustannuksia
  • laatia hallinnointisuunnitelma järjestelmän jatkuvaa kehittämistä varten

Sanasto ja mappaukset tullaan julkaisemaan sekä ihmisen luettavissa olevassa taulukkomuodossa että koneluettevassa RDF/OWL-muodossa.

Hankkeen tulokset julkistetaan virallisesti British Libraryssä 9.11.2009 pidettävässä tilaisuudessa, minkä jälkeen palvelu tarjotaan käytettäväksi verkossa.

Lisätietoa lehdistötiedotteessa:
http://www.doi.org/news/VMF_project_announcement_090615.pdf