Kunnallistieteellinen aikakauskirja Elektrassa

Doriaan siirrettiin tänään taas yksi erä Arto-tietokannasta poimittuja Elektran artikkelitietueita, ja mukana tuli tällä kertaa myös yksi uusi Elektra-lehti, Kunnallistieteellinen aikakauskirja. Lehti ilmestyy Elektrassa kahden vuoden viiveellä, ja se on saatavilla vuosikerrasta 2002 alkaen.

Alkuvaiheessa saatavilla on 272 artikkelia, jotka sisältävät runsaasti hyödyllistä tietoa ja tulkintaa mm. kuntarakenteen uudistamisesta,  kunnallisten palveluiden järjestämisestä ja muistakin polttavista ajankohtaisista kysymyksistä.

Aineiston käyttöoikeus on rajattu, eli vaikka lehden artikkelien viitetietoja pääsee selailemaan vapaasti, itse kokotekstitiedostot ovat käytettävissä vain käyttöoikeuden hankkineissa organisaatioissa. Näitä ovat mm. useimmat yliopistot, kaikki ammattikorkeakoulut ja kaikki yleiset kirjastot. Monet organisaatiot tarjoavat aineistoa myös etäkäyttöön esim. Nelli-portaalin kautta.