Kansainvälinen ISNI-tietokanta julkistettu

ISNI eli International Standard Name Identifier on julkisten identiteettien, ennen muuta taiteellisten toimijoiden, tunniste (kirjailijat, säveltäjät, esittäjät jne.) Virallinen standardi (ISO 27729) ilmestyy alkuvuodesta 2012, ja SFS-standardi julkaistaan pian tämän jälkeen.

Kansainvälinen ISNI-keskus on jo perustettu (ks. blogimerkintä tammikuulta) ja marraskuussa 2011 julkistettiin tunnistetietokannan ensimmäinen versio.

Tietokantaa  pääsee vapaasti selaamaan osoitteessa http://isni.oclc.nl/

Siinä on heti alkuun noin kolme miljoonaa nimeä, joukossa kymmeniä tuhansia suomalaisia kirjailijoita ym. luovan työn tekijöitä, joiden tiedot ovat peräisin joko Suomen kansallisbibliografiasta tai muiden kansalliskirjastojen rekistereistä. Ensi vuoden aikana aloitetaan sopimusten solmiminen kansallisten Registration Agencyjen (RAG) kanssa tietokannan jatkuvasta päivittämisestä ja tietojen vaihdosta.

Suomessa kansallista hanketta suunnitellaan Kansalliskirjastossa. Tavoitteena on kaksivaiheinen hanke, jossa vuonna 2012 valmistellaan varsinainen käyttöönottoprojekti, ja toteutus seuraa 2013-2015. Valmisteluvaiheessa selvitetään juridiikka, ISNI:n tekniset vaatimukset sekä yhteistyökumppanit.

Mahdollisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi kirjastot, kirja-ala, musiikin ja elokuvien tuottajat, tekijänoikeusjärjestöt. Lisäksi tarvitaan neuvotteluja kansainvälisen ISNI-keskuksen kanssa mm. koskien tunnuksen hakijoita ja toiminnasta perittäviä maksuja.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida palvelun käyttäjien määrää, mutta esimerkiksi tekijänoikeusjärjestöt ovat olleet kiinnostuneita. Kirjastoille ISNI-järjestelmä tarjoaa keinon parantaa tekijöitä koskevien auktoriteettitietojen laatua ja hakuja kirjaston järjestelmistä.