Kansainvälinen ISNI-keskus perustettu

The International Standard Name Identifier (ISNI – Draft ISO 27729) on kansainvälinen ISO-standarditunnus, jonka avulla voidaan yksiselitteisesti tunnistaa luovan työn tekijöitä kuten kirjailijoita, taiteilijoita, esiintyjiä, tutkijoita, tuottajia, julkaisijoita jne. Standardin lopullinen versio on hyväksytty lausuntokierroksella ja sen vahvistaminen on ollut vain virallista vastuutahoa vailla. Nyt tämäkin kysymys on ratkaistu.

The ISNI International Agency, joka vastaa ISNI-järjestelmän hallinnoinnista, on perustettu 22.12.2010 voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, jonka kotipaikka on Lontoossa. Perustajajäseniä on kuusi: CISAC, IFRRO, IPDA, ProQuest, OCLC ja the Conference of European National Librarians (jota konsortiossa edustavat Ranskan ja Britannian kansalliskirjastot). Konsortion jäsenet edustavat yli 300 tekijänoikeusjärjestöä ja 26 000 kirjastoa eri puolilla maailmaa.

Keskusjärjestö rakentaa ISNI-tunnusten viitetietokannan – ja antaa samalla tunnukset yli 5 miljoonalle nimelle – sekä alkaa luoda paikallisten ISNI-keskusten verkostoa. Samaan aikaa sisällöntuottajat ja -kuvailijat valmistatuvat tunnusten käyttöönottoon omissa järjestelmissään.

Kansalliskirjasto on käynnistämässä keskustelua suomalaisten toimijoiden kanssa kansallisen järjestelmän luomiseksi.

Lisätietoa ISNistä löytyy osoitteesta http://www.isni.org/