Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkahankkeen, ETK-KOUKKUn (koulutusohjelman kurkistuskurssin) tavoitteena on ETK-010 Elintarviketiede ja -teknologia yliopistossa -kurssin itseopiskelumateriaalin tuottaminen verkkoon niin, että sen pohjalle voidaan rakentaa lukiolaisille suunnattu avoin koulutusohjelman kurkistuskurssi/MOOC. Hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on parantaa yhteisöllisesti elintarviketieteiden kandiohjelman opettajien digitaitoja.

Hankkeessa sitoutetaan elintarviketieteiden kandiohjelman opettajat ETK-010-kurssin sisällön suunnitteluun ja toteutukseen niin, että yhteisöllisen toiminnan kautta opettajat saavat käytännön kokemusta verkkokurssin suunnittelusta, koostamisesta ja toteutusvaihtoehtojen vertailusta. Koska ETK-010-kurssi suoritetaan kandiopintojen ensimmäisenä vuonna, verraten pian lukio-opintojen jälkeen, opiskelijoilta saatava palaute auttaa huomattavasti avoimen, lukiolaisille suunnatun kurkistuskurssin sisällön ja toteutuksen viimeistelyssä. Hankkeen aikana opettajien digitaitoja päivitetään ja parannetaan säännöllisin tapaamisin, keskusteluin ja aiheeseen liittyvin tietoiskuin/koulutuksin. Opettajien käyttöön perustetaan MOODLE-sivusto, jossa on ajan tasalla olevaa tietoa ETK-KOUKKUn tavoitteista ja etenemisestä, digitaitojen koulutustapahtumista ja toteutuneiden koulutusten tärkeimmistä havainnoista sekä mahdollisuus vapaaseen keskusteluun aiheesta.

Linkki hankkeen blogiin:

https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/category/elintarviketieteiden-kandiohjelma-etk/

Lisätietoja:

Projektin johtaja: Anna-Maija Lampi (anna-maija.lampi@helsinki.fi)

Koordinaattori: Asmo Kemppinen (asmo.kemppinen@helsinki.fi) 

Muut digiloikkatiimiläiset: Riitta Freese, Kirsi Jouppila, Maarit Lahtinen, Velimatti Ollilainen, Jaana Valo