Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Hankkeen digiloikkahanke päättyi kesällä 2019. Klikkaa tästä hankkeen yhteenvetoon työskentelystään projektissa.

Hankkeen uutismerkinnät

Tavoite

Digitaaliset aineistot, käännösmuistit ja tietotekniset apuvälineet kuuluvat käännöstoimistojen ja ammattikääntäjien avainresursseihin. Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman digiloikan tavoite on käynnistää muutosprosessi, jonka tuloksena digitaalisista aineistoista ja ammattityökaluista tulee päivittäisen opiskelun työväline.

Sisältö

Projektin aikana

  • perehdytetään opettajia ja opiskelijoita käyttämään saatavilla olevia digitaalisia alustoja täysipainoisesti opiskelussa ja opetuksessa
  • kerätään kääntämisen ja tulkkauksen opetukseen soveltuvia avoimia sisältöjä osana päivittäistä toimintaa
  • tuotetaan pilottina konkreettinen ja käyttökelpoinen Moodleen linkitettävä digitaalinen aineisto- ja työkaluympäristö.

Maisteriohjelman tiedotustilaisuus alan opinnoista kiinnostuneille opiskelijoille – teknologisoituvanakin ala herättää runsaasti kiinnostusta.

 

Lisätietoja: Päivi Pasanen (paivi.pasanen(at)helsinki.fi)