Maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmat

Hankkeessa keskitytään 1) työelämän digitaalisten ja tietotyötaitojen lisäämiseen sekä opiskeluun ja 2) työskentelyyn kv- ja monitieteisessä työyhteisössä. Hankkeessa edistetään joustavia opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia, etäopiskelun ja -opetuksen monimuotoisia keinoja sekä autenttisten aineistojen hyödyntämistä ja kansainvälisyyttä.

Tarkempi kuvaus ja hankkeen kuulumiset ilmenevät hankkeen blogista.

Lisätietoja: hanna-riitta.kymalainen@helsinki.fi ja mervi.seppanen@helsinki.fi