Johtamisen opintokokonaisuus

Hankkeemme tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Johdatus johtamiseen ja Johtamisen soveltaminen -kursseille luodaan joustava etäopiskelun mahdollistava toteutustapa, jota ei tarvitse uusia vuosittain.
  2. Suositaan avoimien materiaalien käyttöä ja pyritään siihen, että kaikki kursseille tuotettu materiaali olisi vapaasti käytössä
  3. Opettajien työn mielekkyys / milloin opettajaa tarvitaan, miten työtaakkaa voidaan vähentää
  4. Selvitetään mobiilipalautteen keräämisen mahdollisuutta tavoitteena toteuttaa automatisoitu mobiilikysely, jossa opiskelija arvioi omaa oppimistaan tehtäväkohtaisesti.

**Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin?**