Dilemma ry:n 2. vuosikokous 1.2.2007

Torstaina 1.2.2007 pidetään Dilemma ry:n 2. sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokous
pidetään klo 19.00 Harisen Totella (Hakaniemenkatu 9 A 10).

Vuosikokous on kaikille avoin, tervetuloa! Omat virvoikkeet mukaan, Dilemma
tarjoaa pikkumutusteltavaa. Jatkot Kallion olutravintoloissa tai muualla!

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaaminen ja päätäntävaltaisuuden toteaminen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Vahvistetaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2007, valitaan kaksi
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

4. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden
hallitukselle.

6. Päätetään tulo- ja menoarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

7. Määrätään jäsenmaksut ja liittymismaksut seuraavalle vuodelle.

8. Muut esille tulevat asiat.

9. Kokouksen päättäminen.