Ajatuksia Refworksin käytöstä tutkijan apuna (14.3.)

1
RefWorksin avulla tutkija voi hallinnoida kirjallisuusviitteitä ja luoda automaattisesti lähdeluetteloita verkossa, mikä on minusta refworksin näppärimpiä ominaisuuksia. Sen avulla voi myös järjestää ja luoda oman henkilökohtaisen online-viitetietokannan,  selailla viitteitä kirjoittajan nimen, lehden nimen tai  hakusanan mukaan, muotoilla lähdeluettelon ja tekstin sisäiset viitteet automaattisesti, siirtää viitetietoja automaattisesti useista viitetietokannoista suoraan, tekstitiedostoksi tallennuksen jälkeen tai tallentaa tiedot valmiin lomakkeen avulla omaan tietokantaan.

Luulen, että tulen käyttämään refworksia online-viitetietokannan luomiseen ja ehkä lähdeluettelon tekemiseen, koska muilta osin se tuntui kömpelöhköltä. Refworksin onnistunut käyttö perustuu refworksin sitoutumiseen. Muussa tapauksessa tulee ongelmia, varsinkin tekstin sisäisten viitteiden merkitsemisessä.

 

.

Tutkija tiedon kokoajana – taustaa viitelistojen laadintaan: Maria Forsman ja Johanna Lahikainen29.2.2011

Ranking, kilpailu ja tehokkuus ovat vallitsevia kaikissa yhteiskunnan osa-alueilla, joissa kaikissa on omat mittarinsa. Lähtökohtana on oletus, että vain numerot kertovat hyvyydestä. Toki mittarit ja indeksit palvelevat myös tutkijoita osoittaessaan, kuinka monta kertaa eri julkaisuihin on viitattu. Jostain syystä kilpailun ja aritmeettisen mittaamisen ulottaminen kaikkialle ei saa minua innostumaan. Voisin kuvitella, että kilpailu kahlitsee luovuutta yksittäisten henkilöiden tasolla.