Kriittinen ajattelu – taitoa, tahtoa ja tietoa

Kriittinen ajattelu on perusteellista ja reflektiivistä eli pohtivaa ja harkitsevaa ajattelua päätöksentekotilanteissa. Suunnilleen näin määritteli kriittisen ajattelun yhdysvaltalainen Robert Ennis 90-luvulla. Kriittisen ajattelun käsite yleiskielessä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä; ajatellaan ehkä, että kriittinen ajattelu olisi vain kyynistä vikojen etsimistä. Se on kuitenkin paljon laajempi ja monella erilaisella tavalla ilmenevä taito, jota pidetään yhtenä koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista.

Kriittiseen ajatteluun mielletään kuuluvaksi useita erilaisia taitoja. Kriittinen ajattelija osaa tarkastella asioita useasta eri näkökulmasta ja huomioida nämä näkökulmat toiminnassaan. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista ongelmatilanteita sekä arvioida ja suhteuttaa tilanteeseen liittyviä tietoja. Lisäksi hän osaa testata erilaisten ratkaisujen toimivuutta ja seurauksia sekä perustella johtopäätöksensä.

Pelkät taidot eivät kuitenkaan kanna pitkälle kriittisessä ajattelussa. Omaksuttuja taitoja on myös aktiivisesti käytettävä, ja on ymmärrettävä, milloin niitä on tarpeen käyttää. Tätä kutsutaan tiedejargonissa ”dispositioksi”. Se sisältää paitsi tahdon, myös asenteen, motivaation ja sinnikkyyden. Ilman näitä kriittinen ajattelu jää toteutumatta. Kriittisen ajattelun kolmiyhteys taitojen ja tahdon rinnalla täydentyy tiedolla. Ei voi ajatella kriittisesti, jos ei tiedä yhtään mitään ajattelun kohteesta. Vähempikin tietämys kuitenkin riittää. Kriittinen ajattelu ei siis ole asiantuntijoiden yksinoikeus, vaikka asiantuntijuus kriittistä ajattelua auttaakin. Kenen tahansa on mahdollista oppia ajattelemaan kriittisesti, ja kriittistä ajattelua voi opettaa.

Mikä sitten tekee kriittisestä ajattelusta niin merkittävän taidon, että se mainitaan usein koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena? Kerromme tästä lisää helmikuisessa blogikirjoituksessamme! Kiinnostaako kriittinen ajattelu niin paljon, ettet malta odottaa helmikuulle? Tässä muutamia hyviä englanninkielisiä lukuvinkkejä:

Halpern, D. F. (2014). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking (5th ed.). New York, London: Psychology Press.

Hyytinen, H. (2015). Looking beyond the obvious: Theoretical, empirical and methodological insights into critical thinking. Väitöskirja. Helsingin yliopisto

Hyytinen, H., Toom, A., & Shavelson, R. J. (2019). Enhancing scientific thinking through the development of critical thinking in higher education. Teoksessa M. Murtonen, & K. Balloo (toim.), Redefining scientific thinking for higher education (s. 59-78). Cham: Palgrave Macmillan. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-24215-2_3

Ennis, R. (1991). Critical thinking: A streamlined conception. Teaching philosophy, 14(1), 5-24.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *