About

Update 5 Jan 2022: This blog has closed down.

[EN] Kumpula science campus is the largest hub of natural sciences in the Nordic countries. The Faculty of Science educates students in 7 (soon 8!) bachelor programmes, 13 master’s programme and 7 doctoral programmes. This multi-lingual blog reports on development of teaching and learning at the faculty.

[FI] Kumpulan kampus on Pohjoismaiden suurin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta antaa koulutusta 7 kandidaattiohjelmassa (pian 8!), 13 maisteriohjelmassa ja 7 tohtoriohjelmassa. Tässä monikielisessä blogissa kerrotaan opetuksen ja oppimisen kehittämisestä tiedekunnassa.