Personal development

[In Finnish, see below]

The Faculty of Science has in 2018 introduced personal plans for pedagogical development for the teaching and research staff. Every member of the teaching and research staff should plan their personal development as a teacher. The goal is that permanent academic staff will have at least 25 cr of studies in university pedagogy. This will be factor in future appointments to academic positions.

New tenure track professors and fixed-term researchers, in particular, should prepare – and follow – a personal plan for pedagogical development. Instructions can be found at https://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/Pedaplan.

—–

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottanut vuonna 2018 käyttöön opettajien henkilökohtaiset pedagogisen kehittymisen suunnitelmat. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana.

Tavoitteena on, että vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot, joita käytetään opetuksen kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajana kehittymiseen on tarkoitus hyödyntää omaa opetusta ja sen kehittämistä sekä opiskelija- ja vertaispalautetta.

Etenkin urapolulla olevien apulaisprofessorien ja määräaikaisissa tutkijan tehtävissä työskentelevien kannattaa tehdä henkilökohtainen pedagogisen kehittymisen suunnitelma – sekä seurata sitä. Lisätietoja sekä ohjeita on osoitteessa https://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/Pedaplan.