Juha Oikkosen juhlaseminaari 25.-26.10.

Briefly in English: see Professor Juha Oikkonen’s Honorary Conference Gathered Mathematics Educators

Lokakuun viimeisen viikon lopulla matematiikan opetuksen tutkimusryhmä järjesti professori Juha Oikkosen elämäntyön kunniaksi juhlaseminaarin. Juha on toiminut pitkään matematiikan ja tilastotieteen osastolla aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä sekä korkeakouluopetuksen uudistajana. Hänellä on ollut merkittävä rooli myös Ylioppilastutkintolautakunnassa.

Seminaarissa kuultiin kolme tieteellistä esitelmää sekä lukuisia juhlatervehdyksiä, jotka toivat esiin Juhan työn eri puolia. Lisäksi järjestettiin kaksi vuorovaikutteista työpajaa. Ulkomaisena vieraana seminaariin oli kutsuttu matematiikan korkeakouluopetuksen professori Elena Nardi East Anglian yliopistosta.

Johanna avaa juhlaseminaarin, taustalla seminaarin ohjelma

Johanna Rämö juonsi seminaarin ensimmäisen päivän

Seminaarin avasivat perjantaina 25.10. juhlavasti opetuksesta vastaava vararehtori Sari Lindblom ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund. Heidän jälkeensä kuultiin videolta emeritusprofessori Jouko Väänäsen juhlatervehdys. Jouko ja Juha olivat opiskelutovereita, ja Jouko puhui noista ajoista kauniisti ja innostavasti. Joukon puheen jälkeen kutsuvieras Elena Nardi piti esitelmän matemaatikkojen ja matematiikan opetuksen tutkijoiden yhteistyön tärkeydestä ja mahdollisuuksista.

Elena Nardin keynote-luento

Elena Nardi piti ensimmäisen keynote-luennon

Perjantai-iltana illallistettiin kuunari Kathrinalla. Illalliselle oli etukäteen toivottu juhlapuheita matematiikan didaktiikan professorilta Markku Hannulalta ja LUMA Suomi -tiedekasvatuskeskuksen johtajalta Maija Akselalta. Lisäksi kuultiin ex tempore -puheita muun muassa dosentti Matti Lehtiseltä ja matematiikan ja tilastotieteen ostaston johtajalta Tuomas Hytöseltä. Matematiikan opetuksen tutkimusryhmä esitti matemaattisen näytelmän, joka perustui Juhan kertomaan tarinaan koirasta, joka ratkoo matemaattisia ongelmia kiertäessään hihnaansa puiden ympärille.

Illallinen Kuunari Kathrinalla, etualalla Maija Aksela, taustalla Juha

Maija Aksela puhui Kuunari Kathrinalla

Lauantaina päivän avasivat Terhi Hautalan ja Olli Martion juhlatervehdykset. Terhi on pitkään toiminut matematiikan ja tilastotieteen osaston opintoasiainsuunnittelijana ja ollut Juhan oikea käsi. Olli puolestaan oli osaston johtaja Juhan aloittaessa opetuksen kehittämisen osastolla. Kaikki perjantain ja lauantain juhlapuhujat korostivat Juhan merkitystä erityisesti opetuksen uudistajana ja opetusmyönteisen ja opetusta kehittävän yhteisön luojana.

Osallistujat pohtivat Summamutikan pilvenpiirtäjäongelmaa

Summamutikka esittäytyi lukuisten työpajojen muodossa

Lauantain ensimmäinen työpaja esitteli tiedeluokka Summamutikan tiedekasvatustoimintaa. Summamutikan koordinaattorit eri vuosilta vetivät oman aikansa matematiikkakerhoissa suosituimpia aktiviteetteja, joissa matkustettiin junalla ympäri Eurooppaa, pääteltiin pilvenpiirtäjien sijainteja, rakennettiin mahdollisimman tilava astia ja taputettiin säännöllisiä rytmejä.

Pia Vikberg puhuu lukio-opetuksesta vuonna 2019

Pia Vikberg piti ensimmäisen lauantain keynote-luennoista

Lauantain tieteellisistä esitelmistä vastasivat Mäkelänrinteen lukion matematiikan opettaja Pia Vikberg sekä vastavalmistunut matematiikan korkeakouluopetuksen tohtori Jani Hannula. Pia puhui myönteisesti ja mielenkiintoisesti lukiomatematiikan nykytilasta nostaen esiin erityisesti lyhyen matematiikan tärkeän mutta usein unohdetun aseman sekä digitaalisuuden mukanaan tuomat hyödyt esimerkiksi matematiikan perustelujen tason nostajana. Jani puolestaan esitteli väitöskirjassaan käyttämäänsä horizon content knowledge -käsitettä ja sen merkitystä opettajan työssä ja sitä kautta myös opettajankoulutuksessa.

Mukaansatempaavan päivän ohjelman päätti Elena Nardin CAPTeaM-työpaja. Työpajassa asetuttiin aisti- tai liikuntarajoitteisen matematiikan oppijan asemaan; eräässä tehtävässä parin toinen jäsen työskenteli silmät suljettuina ja toinen ei saanut puhua, ja tällä tavoin heidän oli ratkaistava matemaattinen ongelma. Kokemus oli silmiä avaava ja teki konkreettisesti selväksi, miten erilaiset rajoitteina pidetyt ominaisuudet saattavatkin tuoda matematiikasta esiin syvällisiä puolia, jotka valtaosalta jäävät huomaamatta.

Juhlaseminaari oli kokonaisuudessaan mieleenpainuva ja erittäin lämminhenkinen. Se sisälsi sopivassa suhteessa menneiden muistelua ja Juhan työn eri puolien esittelyä, mutta myös katseita tulevaisuuteen. Seminaarissa olivat selvästi läsnä matematiikan opetuksen nykytila ja uudet ajatukset, joista monet ovat Juhan perintöä meille.

Osallistujat seisovat raideverkkoa esittävällä alustalla ja pohtivat miten pääsevät asemalta toiselle

Seminaarin järjestäjät ovat kiitollisia matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle ja Opettajien Akatemialle taloudellisesta tuesta sekä matematiikan opiskelijaryhmä Matrixille kahvituksen järjestämisestä.

Professor Juha Oikkonen’s Honorary Conference Gathered Mathematics Educators

On October 25-26, 2019, an honorary conference celebrating professor Juha Oikkonen’s prominent work in the field of Mathematics Education was held in Kumpula Campus. The conference was organized in connection with the annual meeting of Finnish Mathematics and Science Education Research Association.

Juha Oikkonen is well known figure and actor in the Finnish mathematics education field. He has developed mathematics teaching at the University of Helsinki towards more student centered direction which has, for example, improved the number of degrees. He has put a lot of effort to teacher education and is also working in the Finnish matriculation examination board. Many Finnish mathematicians, mathematics educators, and students respect Juha’s inspiring and often very concrete approach to teaching mathematics.

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula

Women constitute 29% of staff in the Faculty of Science

Our recent post about the gender distribution of students in the Faculty of Science (45% of women among new students) raised questions about the gender distribution of the staff. Per popular request: overall, the distribution is 29%/71% between women/men.

Fraction of women in major staff groups:

  • Research and Teaching Assistants: 35% (78/144 female/male)
  • Laboratory staff and Research Coordinators: 33% (31/62)
  • PhD students: 31% (100/223)
  • Postdocs: 26% (50/140)
  • University Lecturers and Teachers: 32% (28/60)
  • University Researchers: 22% (22/79)
  • Assistant and Associate Professors: 32% (13/28)
  • Professors and Research Directors: 16% (15/77)

Continue reading

Faculty of Science has a strong gender balance in students

Against some popular impressions, the Faculty of Science has the most balanced gender distribution among students in the whole University of Helsinki. In 2019, 45% of new students admitted to the BSc programmes of the faculty were women (314 out of 703). The Faculty of Science wins this competition with a clear margin: the next faculties, Law and Theology, both admitted 37% men. Continue reading

(Oma)opettajien vertaistyönohjaus – Peer Group for Teachers (Academic Mentors) on 25.10.2019

[FI] Mikä on roolini omaopettajana? Miten kohtaan haastavia vuorovaikutustilanteita? Minkälaisia hyviä käytänteitä tiedekunnassa on omaopettajien tueksi?

[EN] What is my role as an Academic Mentor? Difficulties to communicate with students – how to deal with that? What best practices have others used in Academic Mentoring?

Welcome to a peer support event on Fri 25.10.2019 at 12-14! Continue reading

Epäorgaanisen kvalitatiivisen analyysin opetuksen digitointi

Epäorgaanisen kvalitatiivisen analyysin opetuksen ohjeisto ja epäorgaanisen reaktio-opin tietoaineisto muutetaan kemian kandiohjelman digiloikka–projektin puitteissa sähköiseen muotoon eli se digitoidaan html-selaimella luettavaksi hypertekstiksi. Continue reading

CS-osaston uuden henkilökunnan esittäytyminen – CS department’s new staff presentations

Tietojenkäsittelytieteen osasto (CS) on saanut paljon uusia opettajia. Osaston opiskelijat järjestävät opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteisen tutustumistilaisuuden 1.10.

The Department of Computer Science has lots of new teachers. CS students organise an event on Oct 1st to bring new and old staff and students together. Continue reading

Kokemuksia uudesta arviointitavasta matematiikan yliopistokurssilla

”Tämä oli minulle normaalia matematiikan suorittamista huomattavasti motivoivampaa”

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman peruskurssille Johdatus yliopistomatematiikkaan suunniteltiin keväällä 2018 kokonaan uusi arviointitapa. Kurssikoe korvattiin jatkuvalla arvioinnilla ja projektityyppisellä lopputehtävällä. Arviointi toimii hyvin ja se on saanut hyvää palautetta opiskelijoilta. Voit lukea lisää matematiikan opetuksen kehittäjien Kumpula opettaa -blogista:

https://blogs.helsinki.fi/kumpulaopettaa/2019/06/12/kokemuksia-uudesta-arviointitavasta-matematiikan-yliopistokurssilla/

Kiinnostaako web-sovelluskehitys, tietoturva tai tekoäly? Avoimet verkkokurssit paikkaavat it-alan osaajavajetta

Yritykset tarvitsevat kipeästi lisää ammattitaitoisia koodareita. Ohjelmistoalan ammattilaisille tuleekin tarjota riittävästi koulutusta, joka parantaa heidän osaamistaan uusimmissa ohjelmistotekniikan menetelmissä. Continue reading

How to take International Students better in to the community

[ENG] The Faculty of Science is facing a new era with the International Students during fall 2019, when the Bachelor’s Programme in Science starts. There has already been an increasing number of International Students at the Kumpula Campus, so supporting them becomes all more important. Continue reading

Osaamistavoitetyöpaja 16.5.2019

Vielä ehdit mukaan osaamistavoitetyöpajaan torstaina 16.5. klo 14-16 Exactumin salissa C323.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan osaamistavoitteista ja opiskelijoiden itsearvioinnista sekä laatimaan arviointimatriiseja yhdessä Kumpulan kampuksen muiden opettajien kanssa! Pedagogiset yliopistonlehtorit Jokke  Häsä ja Liisa Myyry sekä yliopistonlehtori Johanna Rämö antavat  käytännön vinkkejä osaamistavoitteiden määrittelystä sekä itsearvioinnin  toteuttamisesta. Continue reading

[FI] Yliopistopedagogiikan kursseja Kumpulassa ja muilla kampuksilla [SE] Kurser i universitetspedagogik också på svenska [EN] Several courses in University Pedagogy offered in English

[FI] Tulevana lukuvuonna on runsaasti yliopistopedagogiikan kurssitarjontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
[SE] Kurser i universitetspedagogik har nu publicerats, two på svenska.
[EN] Four courses in University Pedagogy offered in English next autumn.

Continue reading

Teaching and studying in a multilingual environment – Case of the new Bachelor’s programme in the Faculty of Science

English is emerging as the lingua franca of both university teaching and communication. The University of Helsinki acknowledges its obligation to protect national languages, but simultaneously actively promotes the use of English as an asset in the increasingly international and multicultural operational environment. The new Bachelor in Science programme, starting in Autumn 2019, is a good example of the practical ways in which the demand for teaching and learning in English is addressed. Continue reading

Online lecture series on Chemicals and legislation produced as a joint effort with the Chemical Industry Federation of Finland (Kemianteollisuus ry)

[EN] The lecture series Chemicals and legislation concentrates on legislation and good work practices in the handling of chemicals. Now these lectures are available to all users through the website of the Department of Chemistry at the University of Helsinki. Continue reading