Fruits of the event for the development of teaching

The Faculty of Science event for the development of teaching met on the 26th of October, 2018, at the Hotel Katajanokka (former Jail house). The theme for the day was Student well-being. During the day, knowledge and best practices were shared and work groups met. In this blog post I have collected the shared knowledge and practices. You are welcome to comment and continue the discussion for the development of teaching at the faculty!

The Director of development Susanna Niinistö-Sivuranta started the day with the title Student well-being, sense of community and the future of learning. During the session, Presemo was used as back channel with two questions: “How can we develop a supportive interaction culture in our degree programme?” (with the results 1&2) and “Share you best practices/experiences about pedagogical solutions or learning situations that support students to express their own ideas and feelings” (with the results). In the results, three themes could be seen:

  • Student mental health issues
  • Informal meetings with students and faculty
  • Activating and versatile teaching methods with which students meet, get friends and become members of the community – methods including educational technology

The Psychologist Elina Marttinen continued with Deciding on the direction of career and life:Personal goals, identity development, and wellbeing. Her previous presentation on about the same topic but in Finnish can be seen at http://www.mediaserver.fi/live/yths with the password “eloyths18”.

In the afternoon we had six parallel workshops. Each of the workshops used a Flinga for collecting and sharing their practices. The work group themes and links to Flingas are listed below.

  1. International student recruitment and selection in Master’s programmes (chair: specialist Esko Koponen)
  2. Academic mentoring of students (“oma opettaja”) (chairs: Teachers’ academy member Johanna Rämö with Jokke Häsä)
  3. Collaboration between programmes in teaching: Academic and transferable skills (chairs: senior lecturer in university pedagogy Anni Rytkönen and study psychologist Anu Lehtinen). We had some slides to start with and for the work groups, we shared a generic model for the development of academic expertise during the Bachelor’s studies (pptx, for further development!), created jointly by HYPE and the study psychologists.
  4. First year experience in Bachelor’s programmes (chair: Teachers’ adacemy member Szabolcs Galambosi)
  5. Completion of Master’s degrees (chair: Teachers’ academy member Kirsti Korkka-Niemi)
  6. Student well-being (chairs: senior lecturer in university pedagogy Liisa Myyry and study psychologist Emilia Karjalainen)

Henkilökunnan pedagogisen kehittymisen suunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottanut käyttöön opettajien henkilökohtaisen pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Tavoitteena on, että vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot.

Tiedekunnan dekaani on tehnyt asiasta päätöksen keväällä 2018. Tavoitteiksi on asetettu sekä yliopistopedagogisen koulutuksen suorittamista että oman opetuksen kehittämistä ja osaamisen jakamista. Pedagogista koulutusta on mielekästä suorittaa sekä rinnakkain että vuorotellen oman opetustyön kanssa, jolloin voit myös soveltaa oppimaasi omaan opetukseesi. Perusopintoihin sisältyvän opetusharjoittelun kanssa yhtä aikaa hyödynnät omaa opetusta ja ohjausta opetusharjoittelussasi. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajana kehittymiseen on tarkoitus hyödyntää omaa opetusta ja sen kehittämistä sekä opiskelija- ja vertaispalautetta, jota kannattaa kerätä säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Kehittymistä on myös hyvä välillä havainnoida ja reflektoida eli peilata sekä aiempaan tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden, jotta tiedät, miten olet kehittynyt ja mihin seuraavaksi suuntaat. Pedagogista koulutusta odotetaan opetus- ja tutkimushenkilökunnalta jatkossa 25op:n verran ja tämä huomioidaan myös vakituista henkilökuntaa rekrytoitaessa.

Suunnitelman tekemisen tueksi on tehty ohjeita, joita tullaan kehittämään kysymysten ja tarpeiden mukaan. Suunnittelussa kannattaa erityisesti huomioida, että yliopistopedagogiikan kursseille haku on poikkeuksellisen aikaisin ja kaikki halukkaat eivät aina mahdu mukaan. Kevään 2019 kurssien hakuaika on KÄYNNISSÄ 5.11.2018 asti, ja syyslukukausien kursseille haku on aina ennen kesälomia.

Tiedekunnan pedalehtorit tukevat mielellään suunnitelman tekemisessä, opetuksen kehittämisessä ja osaamisen jakamisessa. Tule käymään Chemicum A123 tai laita viesti ml-opetuki@helsinki.fi.

“Inspiring scientific discovery and student innovation”

The Study International website just published an editorial on international MSc studies at the Faculty of Science.

“At the forefront of innovation, the Faculty of Science at the University of Helsinki is helping create a sustainable future through cutting-edge research, awe-inspiring academics and professors who value students’ creative input” writes Study International.

Interviews of students such as Oyelowo Oyedayo (Geoinformatics), Gur Ersalan (Data Science), Teodor Duevski (Theoretical and Computational Methods) confirm that “if there is one thing that makes Helsinki really stand out it is the interaction between the staff and its students.”

Read the full story here: “Inspiring scientific discovery and student innovation”