Tiedekunnan hakijamäärä jatkaa kasvuaan

Kevään 2020 päähaussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin pyrkii 3500 opiskelijaa, joista 1600:lle tiedekunta on ensisijainen hakukohde. Kasvu on jatkunut vuodesta 2016, jolloin hakijoita oli 2700. Viime vuonna hakijoita oli 3300.

Suosituin hakukohde tiedekunnassa on tietojenkäsittelytiede, johon haki 1700 opiskelijaa. Toiseksi suosituin hakukohde on maantiede, 680 hakijaa.

Maantieteessä hakijoiden määrä kasvoi peräti 38 % viime vuoteen verrattuna. Hakijamäärät kasvoivat myös fysiikassa, geotieteissä, MFK-opettajaohjelmassa sekä tietojenkäsittelytieteessä.

Hakijamäärät kandiohjelmittain:

Kaikki hakijamäärät on yllä pyöristetty lähimpään kymmeneen.

Englanninkieliseen Bachelor of Science -kandiohjelmaan on erillinen haku. Talven 2020 haussa sen hakijamäärä yli kaksinkertaistui 148:aan.

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula