About Hannu T T Toivonen

Professor of Computer Science, Vice-Dean of the Faculty of Science Tietojenkäsittelytieteen professori, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetusvaradekaani

Tentit koronatilanteessa / Exams under the corona situation

Hyvät Kumpulan opiskelijat /
Dear students in Kumpula,

The Faculty of Science has published a page on exam arrangements under the corona situation:
https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tentit-koronatilanteessa-exams-under-the-corona-situation
Continue reading

MSc admission statistics – a new record for the Faculty of Science

337 students have been accepted to the MSc programmes of the Faculty of Science. A record number of 1281 applications were received this year. The share of those admitted was 26.3%.

Congratulations to all accepted students and welcome to Kumpula! Continue reading

Tietojenkäsittelytiede on jatkuvan oppimisen jättiläinen

Jatkuva oppiminen on yksi yliopiston tehtävistä. Vuodesta 2021 lähtien sen painoarvo yliopistojen rahoitusmallissa kasvaa 2,5-kertaiseksi aiempaan verrattuna. Tietojenkäsittelytieteessä hihat on kääritty jo aiemmin. Vuonna 2019 peräti 25% kaikista Avoimen yliopiston kirjaamista ei-tutkinto-opiskelijoiden suorituksista oli tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen ohjelmien järjestämää opetusta – suurelta osin avoimia verkkokursseja.

Tietojenkäsittelytieteen edelläkävijyys avoimissa verkkokursseissa on monen tekijän summa:  Continue reading

Vielä 31 200 + 31 644 + 7 838 syytä kertoa yliopiston opetuksesta

Yliopiston entisen kanslerin, Kari Raivion mukaan “yliopiston tärkein tuote on hyvin koulutettu nuori ihminen, joka kävelee ulos yliopistosta, menee yhteiskuntaan ja muuttaa maailmaa” (HS 24.3.2019). Tämä kiteyttää työnantajille ja yhteiskunnalle suunnatun tuotteemme.  Continue reading

Matlu International Committee established by the Science Student’s Association Matlu

The Science Student’s Association Matlu established an International Committee in December of 2019.

“The Committee is charged with the responsibility to promote the interests of international students in Kumpula. Our goal is to organise fun events for international and internationally-minded students. For example, we are currently planning an International Sitsit and International Hangouts.”

Continue reading