Tietojenkäsittelytiede on jatkuvan oppimisen jättiläinen

Jatkuva oppiminen on yksi yliopiston tehtävistä. Vuodesta 2021 lähtien sen painoarvo yliopistojen rahoitusmallissa kasvaa 2,5-kertaiseksi aiempaan verrattuna. Tietojenkäsittelytieteessä hihat on kääritty jo aiemmin. Vuonna 2019 peräti 25% kaikista Avoimen yliopiston kirjaamista ei-tutkinto-opiskelijoiden suorituksista oli tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen ohjelmien järjestämää opetusta – suurelta osin avoimia verkkokursseja.

Tietojenkäsittelytieteen edelläkävijyys avoimissa verkkokursseissa on monen tekijän summa: innostuneet ja näkemykselliset opettajat, oma alustakehitys ja -tutkimus, ennakkoluulottomuus, avoimuus, pedagoginen tutkimus sekä kilpailtu hankerahoitus kokonaisuuksien tuottamiseen.

Muutama esimerkki.

Koko tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen avoin kurssitarjonta on nähtävillä täällä. Verkkokursseja löytää suoraan myös sivustolta mooc.fi.

Vuonna 2019 koko yliopistossa suoritettiin yhteensä n. 86 400 op Avoimen yliopiston rekisteröimiä, ei-tutkinto-opiskelijoiden opintoja. Tietojenkäsittelytieteen osaston järjestämässä opetuksessa näistä suoritettiin n. 21 600 op eli 25 %. Tästä noin kolmannes on Elements of AI -kurssin eri kieliversioiden (fi, sv, en) rekisteröityjä suorituksia.

Lisäksi muussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämässä opetuksessa suoritettiin n. 3 000 op, joten tiedekunnan järjestämän opetuksen osuus on 28 % kaikesta ei-tutkinto-opiskelijoiden suorittamista avoimista opinnoista.

Jatkuvan oppimisen vahvistamiseksi matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta aikoo satsata verkkokurssikehitykseen aiempaa pitkäjänteisemmin. Oma tekninen kehitystyö varmistaa teknologisen edelläkävijyyden sekä joustavat uudet ratkaisut, digitaalisten oppimisympäristöjen ja -materiaalien pedagoginen tutkimus puolestaan tuotettujen ratkaisujen pedagogisen laadun. Näiden tekemiseksi ja opettajien verkko-opetuksen tueksi suunnitellaan uutta keskusta.

(Edit 28.2.2020: lisätty linkki MOOC-kursseista hakuväylänä yliopistoon.)

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula