Materiaalin käyttötarkoitus

Tervetuloa käyttämään epäorgaanisen kvalitatiivisen analyysin ja reaktio-opin verkkosivua!

Materiaali on laadittu Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian osaston harjoitustöitä varten. Materiaalia saa muuallakin hyödyntää vapaasti mutta materiaalia ei saa kopioida ilman lupaa. © Myös materiaalin laajamittaisesta käytöstä muissa oppilaitoksissa toivotaan ilmoitettavan.

Kvalitatiivinen analyysi tulee aloittaa sivulta esikokeet ja valmistelut ja päättää sivulle tulosten tarkastelu. Reaktiotietoaineisto on tarkoitettu soveltavien tehtävien tueksi mutta siitä on toivottavasti hyötyä myös tutkimuksessa.

Jukka Puumi ja Kjell Knapas

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta