Tulosten tarkastelu

Kun anioni- ja kationianalyysit on tehty loppuun, tarkastetaan, että löydetyt ionit selittävät kaikki esikokeiden ja valmistelujen yhteydessä tehdyt havainnot:

-liuosten ja saostumien värit ennen analyysiaineen sekoitusta

-liuoksen pH

-karbonaatti- ja sulfidi-ioneja ei voi esiintyä happamassa liuoksessa

-karbonaattisaostuman muodostuminen alkalisuolaliuosta valmistettaessa

-analyysiaineen liuotuskokeet

-analyysiaineen reaktio rikkihapon kanssa

-alkuperäisen analyysiaineen liekkireaktio

-alkalisuolaliuoksen ja karbonaattisaostuman reaktiot kaliumpermanganaatin kanssa rikkihappoisessa liuoksessa

-alkalisuolaliuoksen reaktio difenyyliamiinin kanssa

Tarkastelussa tarvittavat tiedot haetaan reaktiotietoaineistosta, johon on koottu yhdisteiden värejä sekä liukoisuus-, protolyysi-, kompleksinmuodostus- ja redoxominaisuuksia.

Analysointi tulee lopettaa vasta kun kerätyn tiedon perusteella voi olla varma tuloksesta. Epävarmoilta tuntuville ioneille voi tehdä vielä erillisiä osoituskokeita. Ammonium-, natrium-, kalium- ja nitraatti-ionien toteamiset ovat pääsääntöisesti sellaisten yksittäisten kokeiden varassa, joiden luotettava tulkinta vaatii harjaantumista. Näin ollen erityisesti kyseisiä kokeita voi olla hyvä toistaa ja tarvittaessa myös konsultoida esimerkiksi työparia niiden tulkinnasta. Lisää reaktioita voi tarvittaessa soveltaa reaktiotietoaineistosta tai etsiä kvalitatiivisen analyysin kirjoista ja verkkolähteistä.