Sitaatteja tutkimuksesta

“Koulun tulisi ymmärtää, ja yhteiskunnan, että myös ADHD on todellinen asia, johon kannattaisi kiinnittää huomiota. ADHD voi olla myös voimavara ja etu, mutta sen jälkiseuraukset ja myöhempi elämä voi olla todella vaikea ja kurja, jos ei nuorena ja lapsena saa oikeanlaista tukea ja ymmärrystä kotona, koulussa ja yhteiskunnassa. Usein tunnutaan kiinnittävän huomiota erityislapsiin, joilla [on] todella selvä ja näkyvä vamma ja vaikeus, mutta kaikkien tulisi muistaa, että oikeanlaisella tuella ADHD-lapsista ja -nuorista kasvaa työssäkäyviä ja menestyviä ihmisiä ja yhteiskunnalle hyötyäkin tuottavia yksilöitä, mutta huonolla tuella taas ei ja näihinkin tukiin satsaamalla kaikki voittavat… Koulujenkin tulisi herätä tähän seikkaan, että jo koulun alkutaipaleella satsattu tuki tuottaa parempaa tulosta myös isommilla luokilla opiskeltaessa.. Ja osaavia ihmisiä tarvitaan enemmän juuri ADHD:n saralta ja sitä tietämystä asiasta ihan aikuisten oikeasti.”

Sitaatti 35-vuotiaalta ADHD-oireiselta aikuiselta, jolla myös ADHD- diagnosoidut lapset

Tutkimusta ja koulutusta – ADHD ja positiivinen pedagogiikka