Julkaisut

Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimusprofiili:
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/persons/erja-sandberg(0113929c-1604-4916-b1ec-35bfbdda714e).html

ADHD perheessä : Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Sandberg E., 2016. Helsingin yliopisto.(akateeminen väitöskirja)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161374

ADHD in the context of Finnish basic education.
 Honkasilta, J., Sandberg, E., Närhi, V & Jahnukainen, M. 2014. Emotional and Behavioural Difficulties 19, 4. (A1)

Positiivinen pedagogiikka tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessaSandberg, E. & Vuorinen, K. Erityiskasvatus. 2/2015.

Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin. Sandberg, E. & Vuorinen, K. Adhd. 1/2015.                        http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd1_2015kevyt.pdf

Perheiden kokemuksia koulun tukitoimista 1980-2010 –luvuilla ADHD-oireisilla oppilailla. Sandberg, E. & Susi-Entonen, H. EriKa menetelmätieto. 1/2015.
http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika12015.pdf?cs=1428737319

“Kotioloissa sitä ei haittaa – muualla täytyy hävetä” – tutkimus sisarusten asemasta adhd-perheessä. Sandberg, E. Adhd. 2013,2. http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd-lehti_2_2013_nettiin.pdf

“Olen kaikkea muuta kuin järkevä aikuinen” – tutkimus ADHD-vanhemmuudesta. Sandberg, E. Adhd. 2013, 4.                                                  http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd4_2013_nettiin.pdf 

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus. Sandberg, E. 2012. Helsingin yliopisto (pro gradu)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37011

Tutkimusta ja koulutusta – ADHD ja positiivinen pedagogiikka