Palveluoppimisen vaiheet

1. Tilanneselvitys
o aitojen tarpeiden selvittely ja tutkiminen (kansalaistoimijakumppanin kanssa)
o ratkaistavan ongelman määrittely

2. Projektisuunnittelu
o oppilaat etsivät opettajan kanssa ideoita määritetyn ongelman ratkaisemiseksi

3. Projektityöskentely (palveluvaihe)

4. Projektin päättäminen ja työn tunnustus
o arviointi /palautteet ja kiitos osallistujille

5. Oppimisen reflektointi (oppilaitoksessa)

Keskeitä elementtejä koko prosessin ajan ovat opiskelijan ohjaus ja työskentelyn etenemisen reflektointi.

(Muokattu lähteestä: http://www.kansalaisareena.fi/Vapaaehtoistoiminta_oppimiskokemuksena_materiaalit.pdf)