Europe Engage -projekti

EUROPE ENGAGE – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe

Helsingin yliopisto on mukana EU:n Erasmus+ -ohjelman Europe Engage –hankkeessa, jossa kehitetään Service-Learning (’palveluoppiminen’) nimistä pedagogista lähestymistapaa. Palveluoppimisessa oppiminen yhdistetään aktiiviseen kansalaistoimintaan eri yhteisöjen ja korkeakoulujen välisissä kumppanuuksissa. Lue lisää osallistumisen motiiveista:
http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/Europe_Engage.htm

20160503_152815

Hankkeen tavoitteet – parhaitä käytänteitä ja malleja palveluoppimisen
integroimiseen osaksi opintojaksoa

Mukana on palveluoppimisen asiantuntijoita 12 eurooppalaisesta yliopistosta, ja tulemme hankkeen aikana muun muassa

  • keräämään tietoa palveluoppimisen malleista Euroopassa
  • luomaan laatustandardeja palveluoppimiseen
  • kehittämään koulutusmateriaaleja kouluttajille, sekä
  • kokeilemaan palveluoppimista Helsingin yliopistossa.

Euroopassa palveluoppimisen saralla on ollut eri maissa erilaisia kokeiluja, mutta ei yhteistä verkostoa, joka mahdollistaisi hyvien käytäntöjen ja tiedon jakamisen. Europe Engage -hankkeen muodostaman verkoston myötä palveluoppimisen kehittämiselle Euroopassa on aiempaa paremmat mahdollisuudet. Lue lisää projektin aikana toteutettavista toimenpiteistä ja
tuotoksista: https://europeengage.org/

Tule mukaan kehittämään kansalaistoimintaa osana korkeakouluopintoja!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan hankkeen edistymisestä ja tuloksista tai kehittämään palveluoppimista yhdessä kanssamme, olet tervetullut mukaan verkostoon! Voit olla yhteydessä

  • Soveltavan opetuksen yo-opettaja Aura Nortomaa aura.nortomaa at helsinki.fi
  • Yliopistonlehtori Henrietta Grönlund henrietta.gronlund at helsinki.fi

Hankkeeseen liittyen olemme perustaneet myös palveluoppimisen Facebook -ryhmän, jossa palveluoppimisesta kiinnostuneet voivat käydä keskustelua ja jakaa tietoa:

https://www.facebook.com/groups/1710953672479852/?fref=ts

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Unikativ, Universität Duisburg-Essen.