About

Kirjakauppa Hermanuksessa (Etelä-Afrikka), kuva: Anna-Maija Pirttilä-Backman

Everyday thinking and arguing

The ways in which  human beings construct and categorize their world constitute the frameworks for their observations, attitudes and actions. When arguing and making sense of the world one refers to the basic frameworks and benchmarks of one’s thinking. Through argumentation, sense making and other communicative processes we construct new knowledge(s) and perpetuate the existing one(s).

Within this research field we have studied and currently study e.g. constructions and conceptions of equality, European integration, violence, security, human rights, nationality, scientific knowledge, policies and feminism.  Also technology and foods have been our topics.

Arkiajattelu ja argumentointi

Se miten ihminen rakentaa ja jäsentää maailmaa, luo puitteet hänen havainnoilleen, asenteilleen ja toiminnalleen. Argumentoidessa vetoamme maailmajäsennyksemme peruspuitteisiin ja kiintopisteisiin. Argumentoinnin ja muiden kommunikatiivisten prosessien kautta luomme uutta tietoa ja ylläpidämme vanhaa.

Tällä tutkimusalueella olemme tutkineet ja tutkimme käsityksiä ja niiden muodostumista esimerkiksi tasa-arvosta, Euroopan integraatiosta, väkivallasta, turvallisuudesta, ihmisoikeuksista kansallisuudesta, hallintokäytännöistä ja feminismistä.